Tüketici Komitesi

Tüketici Komitesi bireysel ürün ve hizmetler ile ilgili olarak, tüketici ve/veya ilgili düzenlemeler açısından risk ve/veya memnuniyetsizlik yaratabilecek konu ve uygulamaların gündeme alınmasını, değerlendirilmesini ve çözüme yönelik olarak gerekli aksiyonların planlanmasını amaçlamaktadır. Komitenin sorumlulukları;

Komitenin sorumlulukları;

  • Teftiş Kurulu, İç Kontrol ve Uyum birimlerince komite gündemine getirilen bulgular konusunda bilgilendirme yapılması ve gerekli olanlar için değerlendirme yapılarak aksiyon planlanması,
  • Müşteri bildirimleri (şikayet, itiraz vb.) esas alınarak yapılan analizlerde ortaya çıkan iyileştirme alanları konusunda bilgilendirme yapılması ve gerekli olanlar için değerlendirme yapılarak aksiyon planlanması,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almaktır. 

Komite 2018 yılında 3 kez toplanmıştır.

Komite Üyeleri

Dr. M. Cüneyt Sezgin (Yönetim Kurulu Üyesi), Mahmut Akten (GMY), Aydın Düren (GMY), Didem Dinçer Başer (GMY), Osman B. Turgut (Teftiş Kurulu Başkanı), Hülya Türkmen (Direktör), Barış Gülcan (Direktör), Emre Özbek (Direktör), Kerem Ömer Orbay ((Direktör), Ceren Acer Kezik ((Direktör), Hazal Özgüven (Direktör), Berna Avdan (Hukuk Müşaviri), Eray Kaya (GT-GMY), Bora Uludüz (Direktör), Demet Yavuz (Direktör), Murat Hamurkaroğlu (Yönetici), Işıl Akdemir Evlioğlu (GÖSAŞ-GM), Alpaslan Özbey (Direktör)