Search

Tüketici Komitesi

Tüketici Komitesi bireysel ürün ve hizmetler ile ilgili olarak, tüketici ve/veya ilgili düzenlemeler açısından risk ve/veya memnuniyetsizlik yaratabilecek konu ve uygulamaların gündeme alınmasını, değerlendirilmesini ve çözüme yönelik olarak gerekli aksiyonların planlanmasını amaçlamaktadır.

Komitenin sorumlulukları;

  • Teftiş Kurulu, İç Kontrol ve Uyum birimlerince komite gündemine getirilen bulgular konusunda bilgilendirme yapılması ve gerekli olanlar için değerlendirme yapılarak aksiyon planlanması,
  • Müşteri bildirimleri (şikayet, itiraz vb.) esas alınarak yapılan analizlerde ortaya çıkan iyileştirme alanları konusunda bilgilendirme yapılması ve gerekli olanlar için değerlendirme yapılarak aksiyon planlanması,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almaktır.

Toplanma Sıklığı: Komite gerekli olduğunda toplanmakla birlikte, yılda 4 kez toplanması amaçlanmaktadır.
2019 Yılı Toplanma Adedi: 3
 

Komite Üyeleri

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları
Dr. M. Cüneyt Sezgin YK Üyesi
Mahmut Akten Bireysel Bankacılık’tan Sorumlu GMY
Aydın Düren Hukuk Hizmetleri ve Tahsilat'tan Sorumlu GMY
Işıl Akdemir Evlioğlu Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılık'tan Sorumlu GMY
Eray Kaya TM - Bankacılık Uygulamaları'ndan Sorumlu GMY
İlker Kuruöz Mühendislik Hizmetleri ve Veri’den Sorumlu GMY
Çağrı Süzer Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü
Osman B. Turgut Teftiş Kurulu Başkanı
Hülya Türkmen Müşteri Deneyimi ve Memnuniyeti Direktörü
Barış Gülcan İç Kontrol Merkezi Direktörü
Emre Özbek Uyum Direktörü
Kerem Ömer Orbay Bireysel Bankacılık Pazarlama Direktörü
Ceren Acer Kezik Kitle Bankacılığı Pazarlama Direktörü
Tolga Haliler Organizasyon ve Süreç Gelişim Direktörü
Berna Avdan Hukuk Danışmanlık Hizmetleri - Hukuk Müşaviri
Bora Uludüz Dijital Bankacılık Direktörü
Koray Öztopçu Tüketici Finansmanı Direktörü
Alpaslan Özbey Kredi Kartı ve Üye İşyeri Koordinasyon Direktörü
Hakan Öger KOBİ - Küçük İşletme Bankacılığı Direktörü
Levent Kirazoğlu Nakit Yönetimi Direktörü
Murat Hamurkaroğlu Hukuk 2. Seviye Operasyonel Risk ve Kontrol Yöneticisi