Sürdürülebilirlik Komitesi

Sürdürülebilirlik Komitesi’nin sorumlulukları;

  • Enerji tüketimi, atık yönetimi vb. unsurlar ile Bankamızın çevreye doğrudan etkilerinden kaynaklanabilecek risklerin değerlendirilmesine yönelik çalışmaları izlemek,
  • Finansman sağlanan projeler ve diğer krediler kanalıyla çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan dolaylı etkilerinin yol açabileceği risklerin değerlendirilmesine yönelik çalışmaları izler ve gerektiğinde ilgili karar organlarına görüş vermek,
  • Çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında Banka itibarını ve faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek risklerin yönetilmesine ilişkin çalışmaları takip etmek,
  • Banka'nın sürdürülebilirlik yapısı çerçevesinde verilen tüm kararların ve yürütülen projelerin, Banka'nın diğer politika ve ilgili yönetmelikleriyle uygunluğunun sağlandığından emin olmak,
  • Bankanın sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ürün ve hizmetler sunmasına yönelik çalışmaları yönetmek,
  • Sürdürülebilirlik ile bağlantılı çalışmaların etkinliğini izlemek,
  • İhtiyaç halinde Yönetim Kurulu’na faaliyetleri hakkında bilgi vermek,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almak olarak sıralanmaktadır.

Toplanma Sıklığı: Yılda 4 kez toplanmaktadır.
2019 Yılı Toplanma Adedi: 1
 

Komite Üyeleri 

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları
Recep Baştuğ Genel Müdür / YK Üyesi
Dr. M. Cüneyt Sezgin YK Üyesi
Didem Dinçer Başer Yetenek ve Kültür'den Sorumlu GMY
Ebru Dildar Edin Kurumsal, Yatırım Bank. ve Global Piyasalar'dan Sorumlu GMY
Ali Temel Kredi Riski Yönetimi Başkanı
Cemal Onaran Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bankacılığı’ndan Sorumlu GMY
Aydın Güler Finans ve Hazine'den Sorumlu GMY
Burçin Bıkmaz Stratejik Planlama ve Sorumlu Bankacılık Direktörü