Sürdürülebilirlik Komitesi

Sürdürülebilirlik Komitesi’nin sorumlulukları; 

  • Enerji tüketimi, atık yönetimi vb. unsurlar ile Bankamızın çevreye doğrudan etkilerinden kaynaklanabilecek risklerin değerlendirilmesine yönelik çalışmaları izlemek,
  • Finansman sağlanan projeler ve diğer krediler kanalıyla çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan dolaylı etkilerinin yol açabileceği risklerin değerlendirilmesine yönelik çalışmaları izler ve gerektiğinde ilgili karar organlarına görüş vermek,
  • Çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında Banka itibarını ve faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek risklerin yönetilmesine ilişkin çalışmaları takip etmek,
  • Banka’nın sürdürülebilirlik yapısı çerçevesinde verilen tüm kararların ve yürütülen projelerin, Banka’nın diğer politika ve ilgili yönetmelikleriyle uygunluğunun sağlandığından emin olmak,
  • Bankanın sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ürün ve hizmetler sunmasına yönelik çalışmaları yönetmek,
  • Sürdürülebilirlik ile bağlantılı çalışmaların etkinliğini izlemek, 
  • İhtiyaç halinde Yönetim Kurulu’na faaliyetleri hakkında bilgi vermek,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almak olarak sıralanmaktadır. 

2018 yılında toplanan Sorumlu Bankacılık Komitesi’ne, Sürdürülebilirlik Komitesi üyelerinin de katılımı ile ilgili konular ele alınmıştır. 

Komite Üyeleri 

Dr. M. Cüneyt Sezgin (Yönetim Kurulu Üyesi), Ali Fuat Erbil (Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi), Osman Tüzün (GMY), B. Ebru Edin (GMY), Ali Temel (Kredi Riski Yönetimi Başkanı), Cemal Onaran (GMY), Aydın Güler (GMY), Burçin Bıkmaz (Direktör)