Sorumlu Bankacılık Komitesi

Komitenin amacı Sorumlu Bankacılık’ın bankacılık hizmetlerine ve Banka’nın stratejik önceliklerine entegre edilmesini sağlamak, Banka’nın paydaşlarını karar alma süreçlerinin merkezine oturtmasını sistematik olarak sağlamaktır. Komite sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır; 

  • Küresel olarak Sorumlu Bankacılık trendlerini ve BBVA Grubu içinde Sorumlu Bankacılık’ın gelişimini takip etmek, bu trendlerin ve gelişmelerin Garanti BBVA içinde nasıl uygulanabileceği ve uyumlanabileceği ile ilgili konuları değerlendirmek ve Garanti BBVA'da Sorumlu Bankacılık’ın gelişmesine yön vermek,
  • Sorumlu Bankacılık Planı’nın (SBP) hazırlanmasına ve KPI’ların belirlenmesine yön vermek, planı ve KPI’larını onaylamak,
  • SBP ve KPI’ları ile ilgili güncel bilgileri takip etmek, SBP üzerinde gerektikçe değişiklikler talep etmek ve/veya değişiklik önerilerini değerlendirmek/onaylamak,
  • SBP dahilindeki aksiyon planlarının doğru ve zamanında uygulanmasını sağlamak,
  • Toplumsal Yatırım Planı ve Sorumlu Bankacılık İletişim Planı’nı değerlendirmek ve onaylamak,
  • TCR Planı’nı ve TCR Planı kapsamında alınan aksiyonları takip etmek, Müşteri Komitesi tarafından değerlendirilmek üzere TCR planı ile ilgili öneriler geliştirmek,
  • Sorumlu Bankacılık politikaları ve stratejisinin geliştirilmesine yön vermek, politika ve stratejileri değerlendirmek ve onaylamak, Sorumlu Bankacılık ile ilgili raporlamaları ve Faaliyet Raporu’nun Sorumlu Bankacılık bölümlerini değerlendirmek ve onaylamak.

Komite 2018 yılında 1 kez toplanmıştır.

Komite Üyeleri

Dr. M. Cüneyt Sezgin (Yönetim Kurulu Üyesi), Ali Fuat Erbil (Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi), Didem Dinçer Başer (GMY), B. Ebru Edin (GMY), Cemal Onaran (GMY), Osman Tüzün (GMY), Aydın Güler (GMY), Aydın Düren (GMY), Mahmut Akten (GMY), Burçin Bıkmaz (Direktör), Elif Güvenen (Direktör), Hülya Türkmen (Direktör), Emre Hatem (Direktör), Mustafa Sağlık (Direktör), Handan Saygın (Direktör), Nazlı Çakıroğlu Boysan (Yönetici)