Search

Sorumlu Bankacılık Komitesi

Komitenin amacı Sorumlu Bankacılık’ın bankacılık hizmetlerine ve Banka’nın stratejik önceliklerine entegre edilmesini sağlamak, Banka’nın paydaşlarını karar alma süreçlerinin merkezine oturtmasını sistematik olarak sağlamaktır.

Komite sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır;

  • Küresel olarak Sorumlu Bankacılık trendlerini ve BBVA Grubu içinde Sorumlu Bankacılık’ın gelişimini takip etmek, bu trendlerin ve gelişmelerin Garanti içinde nasıl uygulanabileceği ve uyumlanabileceği ile ilgili konuları değerlendirmek ve Garanti Bankası’nda Sorumlu Bankacılık’ın gelişmesine yön vermek,
  • Sorumlu Bankacılık Planı’nın (SBP) hazırlanmasına ve KPI’ların belirlenmesine yön vermek, planı ve KPI’larını onaylamak,
  • SBP ve KPI’ları ile ilgili güncel bilgileri takip etmek, SBP üzerinde gerektikçe değişiklikler talep etmek ve/veya değişiklik önerilerini değerlendirmek/onaylamak,
  • SBP dahilindeki aksiyon planlarının doğru ve zamanında uygulanmasını sağlamak,
  • Toplumsal Yatırım Planı ve Sorumlu Bankacılık İletişim Planı’nı değerlendirmek ve onaylamak,
  • TCR Planı’nı ve TCR Planı kapsamında alınan aksiyonları takip etmek, Müşteri Komitesi tarafından değerlendirilmek üzere TCR planı ile ilgili öneriler geliştirmek,
  • Sorumlu Bankacılık politikaları ve stratejisinin geliştirilmesine yön vermek, politika ve stratejileri değerlendirmek ve onaylamak, Sorumlu Bankacılık ile ilgili raporlamaları ve Faaliyet Raporu’nun Sorumlu Bankacılık bölümlerini değerlendirmek ve onaylamak.

Toplanma Sıklığı: Yılda 2 kez toplanmaktadır.
2019 Yılı Toplanma Adedi: 1
 

Komite Üyeleri

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları
Recep Baştuğ Genel Müdür / YK Üyesi
Dr. M. Cüneyt Sezgin YK Üyesi
Işıl Akdemir Evlioğlu Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılık'tan Sorumlu GMY
Ebru Dildar Edin Kurumsal, Yatırım Bank. ve Global Piyasalar'dan Sorumlu GMY
Cemal Onaran Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bankacılığı’ndan Sorumlu GMY
Didem Dinçer Başer Yetenek ve Kültür'den Sorumlu GMY
Aydın Güler Finans ve Hazine'den Sorumlu GMY
Aydın Düren Hukuk Hizmetleri ve Tahsilat'tan Sorumlu GMY
Mahmut Akten Bireysel Bankacılık’tan Sorumlu GMY
Burçin Bıkmaz Stratejik Planlama ve Sorumlu Bankacılık Direktörü
Elif Güvenen Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama İletişimi Direktörü
Hülya Türkmen Müşteri Deneyimi ve Memnuniyeti Direktörü
Emre Hatem Yatırım Bankacılığı ve Finansman Direktörü
Mustafa Sağlık KOBİ - Orta ve Büyük İşletme Bankacılığı Direktörü
Handan Saygın Yatırımcı İlişkileri Direktörü
Hakan Öger KOBİ - Küçük İşletme Bankacılığı Direktörü
Nazlı Çakıroğlu Boysan Sorumlu Bankacılık Koordinasyon Yöneticisi