Search

Portfolyo Strateji Komitesi

Komite, grup düzeyinde stratejik önceliklerin belirlenmesinde en üst düzey organdır. Grup önceliklerinin belirlenmesi veya gerektiğinde gözden geçirilmesi için bir platform sağlamak üzere toplanmaktadır. Tüm rutin olmayan projeler, PSM tarafından belirlenen grup stratejilerinin uyumuna tabidir. Komite aynı zamanda mevcut portföyün belirlenmiş olan stratejilere uyumunun takibinden sorumludur. Bazı durumlarda, komite toplantısı sırasında stratejik öneme sahip projeler tartışılabilir.

Komitenin görevleri aşağıda sıralanmıştır.

  • Bankanın stratejik önceliklerinin tanımlamak,
  • Sonrasında proje bazında önceliklendirme yapılabilmesi ve onaylanması ve kaynakların tahsis edilmesi için rehberlik edecek kılavuz ve stratejik önceliklerin belirlemek,
  • Belirli etki kategorileri, programlar için gerekirse nakit alokasyonunun yapmak,
  • Belirlenen önceliklere dayanarak Proje Portföyünün stratejik uyumunun izlemek,
  • Bütçe limitlerinin takip etmek.

2021 Yılı Toplanma Adedi: 4

 

Komite Üyeleri 

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları Sorumluluklar

Recep Baştuğ

Genel Müdür / YK Üyesi

Başkan

Mahmut Akten

Bireysel Bankacılık’ tan Sorumlu GMY

Üye

Işıl Akdemir Evlioğlu

Müşteri Çöz. ve Dijital bankacılık’ tan Sorumlu GMY

Üye

Sibel Kaya

KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu GMY

Üye

Cemal Onaran

Ticari bankacılık’ tan Sorumlu GMY

Üye

Ebru Dildar Edin

Kur., Yatırım Bank. ve Global Piyasalar’ dan Sorumlu GMY

Üye

İlker Kuruöz

Mühendislik Hizmetleri ve Veri’ den Sorumlu GMY

Üye

Didem Dinçer Başer

Yetenek ve Kültür'den Sorumlu GMY

Üye

Aydın Güler

Finans ve Hazine'den Sorumlu GMY

Üye

Aydın Düren

YK Üyesi / Hukuk Hizmetleri’nden Sorumlu

Üye

Murat Atay

Kredi Riski Yönetimi Başkanı

Üye

Yazgı Demiralp

Gider Yönetimi ve Verimlilik Direktörü

Üye / Sekreter