Search

Portfolyo Strateji Komitesi

Komite, grup düzeyinde stratejik önceliklerin belirlenmesinde en üst düzey organdır. Grup önceliklerinin belirlenmesi veya gerektiğinde gözden geçirilmesi için bir platform sağlamak üzere toplanmaktadır. Tüm rutin olmayan projeler, PSM tarafından belirlenen grup stratejilerinin uyumuna tabidir. Komite aynı zamanda mevcut portföyün belirlenmiş olan stratejilere uyumunun takibinden sorumludur. Bazı durumlarda, komite toplantısı sırasında stratejik öneme sahip projeler tartışılabilir. Komitenin görevleri aşağıda sıralanmıştır.

  • Bankanın stratejik önceliklerinin tanımlanması
  • Sonrasında proje bazında önceliklendirme yapılabilmesi ve onaylanması ve kaynakların tahsis edilmesi için rehberlik edecek kılavuz ve stratejik önceliklerin belirlenmesi
  • Belirli etki kategorileri, programlar için gerekirse nakit alokasyonunun yapılması
  • Belirlenen önceliklere dayanarak Proje Portföyünün stratejik uyumunun izlenmesi
  • Bütçe limitlerinin takibi.

Toplanma Sıklığı: Komite 3 ayda 1 kez toplanmaktadır.
2020 Yılı Toplanma Adedi: 4
 

Komite Üyeleri 

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları
Recep Baştuğ Genel Müdür / YK Üyesi
Mahmut Akten Bireysel Bankacılık’tan Sorumlu GMY
Işıl Akdemir Evlioğlu Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılık'tan Sorumlu GMY
Cemal Onaran Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bankacılığı’ndan Sorumlu GMY
Selahattin Güldü Ticari Bankacılık’tan Sorumlu GMY
Ebru Dildar Edin Kurumsal, Yatırım Bank. ve Global Piyasalar'dan Sorumlu GMY
İlker Kuruöz Mühendislik Hizmetleri ve Veri’den Sorumlu GMY
Didem Dinçer Başer Yetenek ve Kültür'den Sorumlu GMY
Aydın Güler Finans ve Hazine'den Sorumlu GMY
Aydın Düren Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Temel Kredi Riski Yönetimi Başkanı
Oğuz Acar Gider Yönetimi ve Verimlilik Direktörü
Dr. M. Cüneyt Sezgin YK Üyesi
Javier Bernal Dionis YK Üyesi
Yazgı Demiralp Gider Analiz ve Strateji Yöneticisi