Search

Perakende Krediler Risk Komitesi

Komite, Banka’nın perakende kredi riski çerçevesini belirlemek, yönetime entegre etmek ve performansını izlemek üzere kurulmuştur.

Komitenin temel sorumlulukları:

  • Perakende kredilere ilişkin risk stratejileri ve politikalarını onaylamak veya onaya sunmak,
  • Perakende portföyün performansını izlemek, risk strateji ve politikalarının etkinliğini, karlılık ve verimliliğe etkisini değerlendirmek,
  • Diğer birim ve düzenleyici kurumlardan gelen ve söz konusu birim ve kurumlara iletilen talepleri değerlendirmek ve kredi işlemlerini de içerecek şekilde kredi riskine ilişkin kararları onaya sunmak,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almaktır.

Toplanma Sıklığı: Ayda en az 1 kez
2019 Yılı Toplanma Adedi: 10
 

Komite Üyeleri

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları
Alper Eker Bireysel ve KOBİ Krediler Risk Yönetimi Direktörü
Pınar Denizaşan Bireysel Kredi Riski Stratejileri Direktörü
Faruk Ergin Bireysel ve KOBİ Krediler Değerlendirme Direktörü
Şeyda Güroğlu Kan KOBİ Kredi Riski Stratejileri Direktörü
Teoman Alponat Bireysel Ürünler Tahsilat Direktörü