Perakende Krediler Risk Komitesi

Komite, Banka’nın perakende kredi riski çerçevesini belirlemek, yönetime entegre etmek ve performansını izlemek üzere kurulmuştur. Komitenin temel sorumlulukları: 

  • Perakende kredilere ilişkin risk stratejileri ve politikalarını onaylamak veya onaya sunmak,
  • Perakende portföyün performansını izlemek, risk strateji ve politikalarının etkinliğini, kârlılık ve verimliliğe etkisini değerlendirmek,
  • Diğer birim ve düzenleyici kurumlardan gelen ve söz konusu birim ve kurumlara iletilen talepleri değerlendirmek ve kredi işlemlerini de içerecek şekilde kredi riskine ilişkin kararları onaya sunmak,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almaktır. 

Komite 2018 yılında 12 kez toplanmıştır.

Komite Üyeleri

Alper Eker (Direktör), Pınar Denizaşan (Direktör), Faruk Ergin (Direktör), Teoman Alponat (Direktör), Şeyda Güroğlu Kan (Direktör)