Search

Operasyonel Risk Kabul ve Ürün Yönetimi

Komite; yeni iş, ürün veya hizmetlere, dış kaynak kullanımına, süreç dönüşümlerine ve yeni sistemlere ilişkin girişimlerden kaynaklanan operasyonel riskleri, girişimin duyurulmasından önce tespit etmeyi, analiz etmeyi ve değerlendirmeyi amaçlar. Komite, girişimler hayata geçmeden önce ve sonrasında girişimlerin fizibilitesi hakkında görüşünü bildirir. Komite, artık risklerin belirlenmiş risk iştahı çerçevesi içinde olmasını sağlamak için girişimlerin doğal risklerini değerlendirir, gerekli kontrolleri ve risk azaltım önlemlerini tanımlar. 
Komitenin görevleri şöyle sıralanmaktadır;

  • Yeni iş, ürün ve hizmet tekliflerini analiz eder ve karara bağlar.
  • Dış kaynak kullanımı tekliflerinin uygulanabilirliğini analiz eder ve karara bağlar.
  • Teknoloji değişiklikleri, süreç değişiklikleri ve tedarikçi değerlendirmeleri gibi diğer tekliflerin fizibilitesini standartlar doğrultusunda analiz eder ve karara bağlar.
  • Girişimlerden kaynaklanan operasyonel risklerin sigorta çerçevesine karar verir, teminat yapılarını gözden geçirir, analiz eder ve onaylar.
  • Girişimin doğru uygulanmasını teminen; girişimin uygulamaya alınmasından sonra en az 12 ay boyunca izleme faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmek (komite, bu kapsamda, daha önce onaylanmış bir ürün ya da hizmetin onayını iptal edebilir, ya da bir ürünün uygulamaya alınmasını / kullanımdaki bir ürünü durdurabilir),
  • Uygun olduğu ölçüde, yapılan müzakereler ve alınan kararlar hakkında ilgili iş kolunun birim müdürlerine ve sorumlu üst düzey yönetime ve Yönetim Kurulu Risk Komitesi’ne bilgi verilmesini sağlamak
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almak.

Toplanma Sıklığı: Komite asgari olarak 2 ayda bir kez toplanır.
2020 Yılı Toplanma Adedi: 4

Komite Üyeleri

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları
Dr. M. Cüneyt Sezgin YK Üyesi
Aydın Güler Finans ve Hazine'den Sorumlu GMY
İlker Kuruöz Mühendislik Hizmetleri ve Veri’den Sorumlu GMY
Aydın Düren Hukuk Hizmetleri ve Tahsilat'tan Sorumlu GMY
Didem Dinçer Başer Yetenek ve Kültür'den Sorumlu GMY
Ali Temel Kredi Riski Yönetimi Başkanı
Özlem Ernart Risk Yönetimi Başkanı
Barış Gülcan İç Kontrol Merkezi Direktörü
Emre Özbek Uyum Direktörü
Işık İlhan Sigorta ve Emeklilik Koordinasyon Direktörü
Burçin Bıkmaz Stratejik Planlama ve Sorumlu Bankacılık Direktörü
Beyza Yapıcı Sermaye ve Operasyonel Risk Direktörü
Osman B. Turgut Teftiş Kurulu Başkanı