Operasyonel Risk Kabul ve Ürün Yönetimi

Komite; yeni iş, ürün veya hizmetlere, dış kaynak kullanımına, süreç dönüşümlerine ve yeni sistemlere ilişkin girişimlerden kaynaklanan operasyonel riskleri, girişimin duyurulmasından önce tespit etmeyi, analiz etmeyi ve değerlendirmeyi amaçlar. Komite, girişimler hayata geçmeden önce ve sonrasında girişimlerin fizibilitesi hakkında görüşünü bildirir. Komite, artık risklerin belirlenmiş risk iştahı çerçevesi içinde olmasını sağlamak için girişimlerin doğal risklerini değerlendirir, gerekli kontrolleri ve risk azaltım önlemlerini tanımlar.

Komitenin görevleri şöyle sıralanmaktadır;

  • Yeni iş, ürün ve hizmet tekliflerini analiz eder ve karara bağlar.
  • Dış kaynak kullanımı tekliflerinin uygulanabilirliğini analiz eder ve karara bağlar.
  • Teknoloji değişiklikleri, süreç değişiklikleri ve tedarikçi değerlendirmeleri gibi diğer tekliflerin fizibilitesini standartlar doğrultusunda analiz eder ve karara bağlar.
  • Girişimlerden kaynaklanan operasyonel risklerin sigorta çerçevesine karar verir, teminat yapılarını gözden geçirir, analiz eder ve onaylar.
  • Girişimin doğru uygulanmasını teminen; girişimin uygulamaya alınmasından sonra en az 12 ay boyunca izleme faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmek (komite, bu kapsamda, daha önce onaylanmış bir ürün ya da hizmetin onayını iptal edebilir, ya da bir ürünün uygulamaya alınmasını / kullanımdaki bir ürünü durdurabilir),
  • Uygun olduğu ölçüde, yapılan müzakereler ve alınan kararlar hakkında ilgili iş kolunun birim müdürlerine ve sorumlu üst düzey yönetime ve Yönetim Kurulu Risk Komitesi’ne bilgi verilmesini sağlamak
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almak.

Toplanma Sıklığı: Komite asgari olarak 2 ayda bir kez toplanır.
2019 Yılı Toplanma Adedi: 4

Komite Üyeleri

Üye Unvanı Komite Rolü
Dr. M. Cüneyt Sezgin YK Üyesi Başkan
Aydın Güler Aktif Pasif Yönetimi, Sermaye, Yatırımcı İlişkileri ve Finans'dan Sorumlu GMY Üye
İlker Kuruöz Mühendislik Hizmetleri ve Veri’den Sorumlu GMY Üye
Aydın Düren Hukuk Hizmetleri ve Tahsilat'tan Sorumlu GMY Üye
Osman Tüzün İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler’den sorumlu GMY Üye
Ali Temel Kredi Riski Yönetimi Başkanı Üye
Özlem Ernart Risk Yönetimi Başkanı Üye
Barış Gülcan İç Kontrol Merkezi Direktörü Üye
Emre Özbek Uyum Direktörü Üye
Murat İman Sigorta ve Emeklilik Koordinasyon Direktörü Üye
Burçin Bıkmaz Stratejik Planlama ve Sorumlu Bankacılık Direktörü Üye
Beyza Yapıcı Sermaye ve Operasyonel Risk Direktörü Üye / Komite Sekreteri
Osman B. Turgut Teftiş Kurulu Başkanı* Üye / Gözlemci*