Operasyonel Risk Kabul ve Ürün Yönetimi

Komite; yeni iş, ürün veya hizmetlere, dış kaynak kullanımına, süreç dönüşümlerine ve yeni sistemlere ilişkin girişimlerden kaynaklanan operasyonel riskleri, girişimin duyurulmasından önce tespit etmeyi, analiz etmeyi ve değerlendirmeyi amaçlar. Komite, girişimler hayata geçmeden önce ve sonrasında girişimlerin fizibilitesi hakkında görüşünü bildirir. Komite, artık risklerin belirlenmiş risk iştahı çerçevesi içinde olmasını sağlamak için girişimlerin doğal risklerini değerlendirir, gerekli kontrolleri ve risk azaltım önlemlerini tanımlar.

Komitenin görevleri şöyle sıralanmaktadır;

  • Yeni iş, ürün ve hizmet tekliflerini analiz eder ve karara bağlar.
  • Dış kaynak kullanımı tekliflerinin uygulanabilirliğini analiz eder ve karara bağlar.
  • Teknoloji değişiklikleri, süreç değişiklikleri ve tedarikçi değerlendirmeleri gibi diğer tekliflerin fizibilitesini standartlar doğrultusunda analiz eder ve karara bağlar.
  • İş, ürün ve hizmetin doğru uygulanmasını teminen; iş, ürün ve hizmetin uygulamaya alınmasından sonra en az 12 ay boyunca izleme faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmek (komite, bu kapsamda, daha önce onaylanmış bir ürün ya da hizmetin onayını iptal edebilir, ya da bir ürünün uygulamaya alınmasını / kullanımdaki bir ürünü durdurabilir),
  • Uygun olduğu ölçüde, yapılan müzakereler ve alınan kararlar hakkında ilgili iş kolunun birim müdürlerine ve sorumlu üst düzey yönetime ve Yönetim Kurulu Risk Komitesi’ne bilgi verilmesini sağlamak
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almak.

Komite 2018 yılında 3 kez toplanmıştır.

Komite Üyeleri

Dr. M. Cüneyt Sezgin (Yönetim Kurulu Üyesi), Aydın Güler (GMY), İlker Kuruöz (GMY), Aydın Düren (GMY), Osman Tüzün (GMY), Ali Temel (Kredi Riski Yönetimi Başkanı), Özlem Ernart (Risk Yönetimi Başkanı), Barış Gülcan (Direktör), Emre Özbek (Direktör), Beyza Yapıcı (Direktör), Murat İman (Direktör), Burçin Bıkmaz (Direktör), Osman B. Turgut (Teftiş Kurulu Başkanı)