Search

Operasyonel Risk Kabul ve Ürün Yönetimi

Komite; yeni iş, ürün veya hizmetlere, dış kaynak kullanımına, süreç dönüşümlerine ve yeni sistemlere ilişkin girişimlerden kaynaklanan operasyonel riskleri, girişimin duyurulmasından önce tespit etmeyi, analiz etmeyi ve değerlendirmeyi amaçlar. Komite, girişimler hayata geçmeden önce ve sonrasında girişimlerin fizibilitesi hakkında görüşünü bildirir. Komite, artık risklerin belirlenmiş risk iştahı çerçevesi içinde olmasını sağlamak için girişimlerin doğal risklerini değerlendirir, gerekli kontrolleri ve risk azaltım önlemlerini tanımlar.

Komitenin görevleri şöyle sıralanmaktadır;

  • Yeni iş, ürün ve hizmet tekliflerini analiz eder ve karara bağlar.
  • Dış kaynak kullanımı tekliflerinin uygulanabilirliğini analiz eder ve karara bağlar.
  • Teknoloji değişiklikleri, süreç değişiklikleri ve tedarikçi değerlendirmeleri gibi diğer tekliflerin fizibilitesini standartlar doğrultusunda analiz eder ve karara bağlar.
  • Girişimlerden kaynaklanan operasyonel risklerin sigorta çerçevesine karar verir, teminat yapılarını gözden geçirir, analiz eder ve onaylar,
  • Girişimin doğru uygulanmasını teminen; girişimin uygulamaya alınmasından sonra en az 12 ay boyunca izleme faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmek (komite, bu kapsamda, daha önce onaylanmış bir ürün ya da hizmetin onayını iptal edebilir, ya da bir ürünün uygulamaya alınmasını / kullanımdaki bir ürünü durdurabilir),
  • Uygun olduğu ölçüde, yapılan müzakereler ve alınan kararlar hakkında ilgili iş kolunun birim müdürlerine ve sorumlu üst düzey yönetime ve Yönetim Kurulu Risk Komitesi’ne bilgi verilmesini sağlamak,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almak.

2021 Yılı Toplanma Adedi: 12

 

Komite Üyeleri

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları Sorumluluklar

Murat Atay

Kredi Riski Yönetimi Başkanı

Başkan

Aydın Düren

Yönetim Kurulu Üyesi

Üye

Aydın Güler

Finans ve Hazine'den Sorumlu GMY

Üye

İlker Kuruöz

Mühendislik Hizmetleri ve Veri’ den Sorumlu GMY

Üye

Didem Dinçer Başer

Yetenek ve Kültür'den Sorumlu GMY

Üye

Özlem Ernart

Risk Yönetimi Başkanı

Üye

Barış Gülcan

İç Kontrol Merkezi Direktörü

Üye

Emre Özbek

Uyum Direktörü

Üye

Işık İlhan

Sigorta ve Emeklilik Koordinasyon Direktörü

Üye

Emre Hatem

Yatırım Bankacılığı ve Finansman Direktörü

Üye

Beyza Yapıcı

Sermaye ve Operasyonel Risk Direktörü

Üye

Osman B. Turgut

Teftiş Kurulu Başkanı *

Üye

(*) Komite toplantılarına gözlemci olarak katılmakta olup, oy hakkı bulunmamaktadır.