Kurumsal ve Ticari Krediler Risk Komitesi

Kurumsal ve Ticari Krediler Risk Komitesi, kurumsal ve ticari kredi riski uygulama çerçevesini belirlemek, yönetim uygulamaları içerisine entegre etmek ve performansını izlemek üzere kurulmuştur. Komitenin sorumlulukları: 

  • Kurumsal ve ticari kredi riski strateji ve politikalarını onaylamak ya da onay için sunmak,
  • Kurumsal ve ticari portföy kalitesini ve performansını izlemek ve risk stratejileri ve politikalarını etkinlik, kârlılık ve verimlilik açısından değerlendirmek,
  • Riskle ilgili kararları ya da diğer birim ve/veya düzenleyici mercilerden gelen talepleri onaylamak ya da onaya sunmak,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almaktır. 

Komite 2018 yılında 16 kez toplanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Tiftikçioğlu (Direktör), Adnan Kesim (Direktör), Gülay Tok Başak (Direktör), Levent Kirazoğlu (Direktör), Cemal Vurankaya (Direktör), Emre Hatem (Direktör), Nuriye Bozkurt (Yönetici), Ekrem Özay (Yönetici), Yeliz Buyan* (Yönetici), Muhsin Sığnak* (Yönetici), Dilek Dalda* (Yönetici), Senem Irmak* (Yönetici), Ömer Yolboğa* (Yönetici), Gözde Şener* (Yönetici), Duygu Okdemir Cangül* (Yönetici), Nurdan Demir* (Yönetici), Orhan Tanrıverdi* (Yönetici)

(*) Yöneticilerden en az ikisi katılım sağlamaktadır.