Search

Kurumsal ve Ticari Krediler Risk Komitesi

Kurumsal ve Ticari Krediler Risk Komitesi, kurumsal ve ticari kredi riski uygulama çerçevesini belirlemek, yönetim uygulamaları içerisine entegre etmek ve performansını izlemek üzere kurulmuştur.

Komitenin sorumlulukları:

  • Kurumsal ve ticari kredi riski strateji ve politikalarını onaylamak ya da onay için sunmak,
  • Kurumsal ve ticari portföy kalitesini ve performansını izlemek ve risk stratejileri ve politikalarını etkinlik, karlılık ve verimlilik açısından değerlendirmek,
  • Riskle ilgili kararları ya da diğer birim ve/veya düzenleyici mercilerden gelen talepleri onaylamak ya da onaya sunmak,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almaktır.

Toplanma Sıklığı: Ayda en az 1 kez
2019 Yılı Toplanma Adedi: 12
 

Yönetim Kurulu Üyesi

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları
Mustafa Tiftikçioğlu Kurumsal ve Ticari Krediler Risk Yönetimi Direktörü
Adnan Kesim Bölge Krediler Koordinasyon Direktörü
Cemal Vurankaya Kurumsal ve Ticari Krediler Yapılandırma Direktörü
Emre Hatem Yatırım Bankacılığı ve Finansman Direktörü
Gülay Başak Ticari Krediler Direktörü
Selim Selimata Kurumsal ve Özellikli Krediler Direktörü
Nuriye Bozkurt Ticari ve Kurumsal Krediler Portföyü Yöneticisi
Ekrem Özay Kredi Politikaları Yöneticisi
Yeliz Buyan* Ticari Krediler Değerlendirme Yöneticisi
Muhsin Sığnak* Bayi Kredi Ürünleri Değerlendirme Yöneticisi 
Dilek Dalda* Ticari Krediler Değerlendirme Yöneticisi
Senem Irmak* Ticari Krediler Değerlendirme Yöneticisi
Ömer Yolboğa* Ticari Krediler Değerlendirme Yöneticisi
Gözde Şener* Ticari Krediler Yapılandırma Yöneticisi
Nurdan Demir* Ticari Krediler Yapılandırma Yöneticisi
Orhan Tanrıverdi* Kurumsal Krediler Yapılandırma Yöneticisi
Duygu Okdemir Cangül* Özellikli Krediler Yöneticisi