Kredi Değerlendirme Komitesi

Kredi Değerlendirme Komitesi, delege edilen yetkisi uyarınca ve Kredi Riski Delegasyon Yönetmeliği’nde belirtilen şartlar gereği, kredi tekliflerini ya da finansal programları onaylamak ya da Garanti BBVA yönetim organlarının onayına sunmak üzere kurulmuştur. Komitenin sorumlulukları: 

  • Kendi yetkisindeki işlemleri onaylamak ve Kredi Riski Yönetimi Başkanı’nın delege edilmiş yetkisini aşan kredi tekliflerini Banka’nın yönetim organlarına onay için sunmak,
  • Delegasyonu kapsamındaki kredi risklerinin banka politika ve prosedürlerine uyumlu olarak, doğru bir şekilde değerlendirilme ve derecelendirilme sürecine tabi tutulup tutulmadığını gözden geçirmek,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almaktır. 

Komite 2018 yılında 48 kez toplanmıştır.

Komite Üyeleri

Ali Temel (Kredi Riski Yönetimi Başkanı), Mustafa Tiftikçioğlu (Direktör), Alper Eker* (Direktör), Levent Kirazoğlu (Direktör), Gülay Tok Başak (Direktör), Kerem Akça** (Direktör), Yeliz Buyan** (Yönetici), Muhsin Sığnak** (Yönetici), Dilek Dalda* (Yönetici), Gözde Şener* (Yönetici), Senem Irmak** (Yönetici), Ömer Yolboğa** (Yönetici), Duygu Okdemir Cangül** (Yönetici), İbrahim Şanlı** (Yönetici) 

(*) Bireysel nitelikli teklifler sunulduğunda Komite’ye katılmaktadır.
(**) Kendi portföylerindeki teklifler için Komite’ye katılmaktadır.