Inovasyon Komitesi

Komitenin amacı, Banka’nın inovasyon odağını artırabilmek ve inovatif projelerin daha etkin önceliklendirilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda İnovasyon Komitesi’nde onay alan projeler, tüm diğer banka süreç ve komitelerinde (PSM, Yeni İş ve Ürün Komitesi vb.) önceliklendirilerek, hızlıca hayata geçirilmeleri sağlanacaktır. Komitenin Görevleri; 

  • Personelin inovatif çözüm önerilerini mümkün olabilecek en etkin şekilde toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlayacak şartları yaratmak ve kaynakları sağlamak.
  • Dönemsel olarak odaklanılacak konular belirlemek. İnovasyon ve Dijital Bankacılık ekipleri bu konular etrafında hem Banka içi hem Banka dışı eğitimler, çalıştaylar ve etkinlikler düzenleyerek bu konu özelinde ürünler, servisler ve süreçler geliştirilmesini teşvik eder.
  • İnovasyon pipeline’ından gelen konu bağımlı veya bağımsız projelerin hayata geçirilip geçirilmeyeceğine ve önceliğine karar vermek. Önceliklendirilen ve PSM’ye konu olan projeler PSM’de otomatik önceliklendirilir, dış kaynak kullanımı ile gerçekleştirilecek projelerin kaynak ataması yapılır. 

Komite 2018 yılında 2 kez toplanmıştır.

Komite Üyeleri

Ali Fuat Erbil (Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi), Didem Dinçer Başer (GMY), İlker Kuruöz (GMY), Işıl Akdemir Evlioğlu (GÖSAŞ GM), Cemal Onaran (GMY), Mahmut Akten (GMY), B. Ebru Edin (GMY), Bora Uludüz (Direktör), Tutku Coşkun (Direktör), Hazal Özgüven (Direktör), Serhan Pak (Direktör), Fatih Bektaşoğlu (GT-GMY), Reha Emekli (GT-GMY), Kıvanç Fidan (Direktör), Hülya Türkmen (Direktör), Mustafa Sağlık (Direktör), Ceren Acer Kezik (Direktör), Kerem Ömer Orbay (Direktör), Seçkin Çağlın (GÖSAŞ-GMY), Burçin Bıkmaz (Direktör), Hakan Öger (Direktör), Lütfi Hacıoğlu (Direktör), Taşkın Erkoç (Direktör)