Search

Inovasyon Komitesi

Komitenin amacı, Banka’nın inovasyon odağını artırabilmek ve inovatif projelerin daha etkin  önceliklendirilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda Inovasyon Komitesi’nde onay alan projeler, tüm diğer banka süreç ve komitelerinde (PSM, Yeni İş ve Ürün Komitesi vb.) önceliklendirilerek, hızlıca hayata geçirilmeleri sağlanacaktır. Komitenin Görevleri;

  • Personelin inovatif çözüm önerilerini mümkün olabilecek en etkin şekilde toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlayacak şartları yaratmak ve kaynakları sağlamak.
  • Dönemsel olarak odaklanılacak konular belirlemek. Inovasyon ve Dijital Bankacılık ekipleri bu konular etrafında hem Banka içi hem Banka dışı eğitimler, çalıştaylar ve etkinlikler düzenleyerek bu konu özelinde ürünler, servisler ve süreçler geliştirilmesini teşvik eder.
  • Inovasyon pipeline’ından gelen konu bağımlı veya bağımsız projelerin hayata geçirilip geçirilmeyeceğine ve önceliğine karar vermek. Önceliklendirilen ve PSM’e konu olan projeler PSM’de otomatik önceliklendirilir, dış kaynak kullanımı ile gerçekleştirilecek projelerin kaynak ataması yapılır.

Toplanma Sıklığı: Komite 3 ayda 1 kez toplanmaktadır.
2019 Yılı Toplanma Adedi: 3
 

Komite Üyeleri 

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları
Recep Baştuğ Genel Müdür / YK Üyesi
Işıl Akdemir Evlioğlu Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılık'tan Sorumlu GMY
İlker Kuruöz Mühendislik Hizmetleri ve Veri’den Sorumlu GMY
Cemal Onaran Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bankacılığı’ndan Sorumlu GMY
Mahmut Akten Bireysel Bankacılık’tan Sorumlu GMY
Ebru Dildar Edin Kurumsal, Yatırım Bank. ve Global Piyasalar'dan Sorumlu GMY
Selahattin Güldü Ticari Bankacılık’tan Sorumlu GMY
Çağrı Süzer Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü
Fatih Bektaşoğlu TM - Dijital Bank., Müşt. Den., Mimari'den Sorumlu GMY
Reha Emekli TM - Ödeme Sist., Hazine ve Yatırım Bank.'dan Sorumlu GMY
Seçkin Çağlın Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı
Bora Uludüz Dijital Bankacılık Direktörü
Hazal Özgüven Müşteri Analitiği, İnovasyon ve Ürün Geliştirme Direktörü
Tolga Haliler Organizasyon ve Süreç Gelişim Direktörü
- Risk Analitiği, Teknoloji ve İnovasyon Direktörü
Levent Kirazoğlu Nakit Yönetimi Direktörü
Hülya Türkmen Müşteri Deneyimi ve Memnuniyeti Direktörü
Mustafa Sağlık KOBİ - Orta ve Büyük İşletme Bankacılığı Direktörü
Hakan Öger KOBİ - Küçük İşletme Bankacılığı Direktörü
Ceren Acer Kezik Kitle Bankacılığı Pazarlama Direktörü
Kerem Ömer Orbay Bireysel Bankacılık Pazarlama Direktörü
İlke Badraslı Temel Ticari Bankacılık Anadolu Pazarlama Direktörü
Demet Yavuz Ticari Bankacılık İstanbul Pazarlama Direktörü
Burçin Bıkmaz Stratejik Planlama ve Sorumlu Bankacılık Direktörü