Haftalık Değerlendirme Komitesi

Bankanın varlık ve yükümlülüklerinin yönetimi ile görevli olup; amacı, faiz oranı riski, kur riski, likidite riski ve piyasa risklerini değerlendirerek banka stratejilerini ve rekabet koşullarını da dikkate alarak banka bilançosunun yönetilmesi için ilgili birimlerce icra edilecek kararları almak ve uygulamaları izlemektir. 

Komite 2018 yılında 51 kez toplanmıştır.

Komite Üyeleri

Ali Fuat Erbil (Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi), Dr. M. Cüneyt Sezgin (Yönetim Kurulu Üyesi), Javier Bernal Dionis (Yönetim Kurulu Üyesi), Alvaro Ortiz Vidal-Abarca (Gelişmekte Olan Piyasalar-Baş Ekonomist ), İlker Kuruöz (GMY), Selahattin Güldü (GMY), Cemal Onaran (GMY), Mahmut Akten (GMY), Didem Dinçer Başer (GMY), Ali Temel (Kredi Riski Yönetimi Başkanı), B. Ebru Edin (GMY), Aydın Güler (GMY), Işıl Akdemir Evlioğlu (GÖSAŞ-GM), Alpaslan Özbey (Direktör), Lütfi Hacıoğlu (Direktör), Mustafa Sağlık (Direktör), Hakan Öger (Direktör), Kerem Ömer Orbay (Direktör), Ceren Acer Kezik (Direktör), Metin Kılıç (Direktör), Vahan Üçkardeş (Direktör), Handan Saygın (Direktör), Özlem Ernart (Risk Yönetimi Başkanı), Batuhan Tufan (Direktör), Fulya Göyenç (Direktör), Kıvanç Fidan (Direktör), Alper Eker (Direktör), Demet Yavuz (Direktör), Sinem Edige (Direktör), Taşkın Erkoç (Direktör), Oben Savaş (Direktör)