Etik ve Doğruluk İlkeleri

Garanti BBVA’nın vazgeçilmez değerleri olan; güven, doğruluk, hesap verebilirlik ve şeffaflık prensiplerine bağlılık, Banka’nın başta müşterileri ve çalışanları olmak üzere tüm paydaşlarına karşı en temel sorumluluğu olup, aynı zamanda güçlü itibarının da güvencesidir.

Garanti BBVA'nın, kurumsal yönetim ilkeleri ve etik değerlere verdiği önem paralelinde, çalışanlarının davranışlarını ve iş ilişkilerini düzenlemek amacıyla hazırlanan ‘Garanti BBVA Etik ve Doğruluk İlkeleri’ dökümanına buradan ulaşabilirsiniz. 

Bu doküman, bir rehber niteliğindedir ve içinde yer alan ilkeler, Garanti BBVA’nın vizyonunun, misyonunun, değerlerinin, davranışlara ve iş yapış şekillerine yansımış halidir. Bu dokümanda yazılanlarla aykırı düşecek veya görevin icrası esnasında Garanti BBVA’nın saygınlığına ya da itibarına zarar verebilecek herhangi bir davranışa karşı tolerans gösterilemez.

Garanti BBVA Etik ve Doğruluk İlkeleri, tüm Garanti BBVA çalışanlarına zorunlu eğitim olarak atanır. Bu yıl da Eğitim faaliyetleri bu kapsamda sürdürülmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, menfaat sahiplerinin, ‘Garanti BBVA Etik ve Doğruluk İlkeleri’ne aykırı bir davranış veya işlem ile karşılaşmaları veya bu yönde bir şüpheye düşmeleri durumunda, söz konusu aykırılıkları bildirmeleri için etikbildirim@garantibbva.com.tr e-posta adresi oluşturulmuştur. Mail adresi üzerinden yapılan bildirimlerde, menfaat sahiplerinin gerekirse kendileri ile iletişime geçilebilmesi için ad, soyad ve iletişim bilgilerini de iletmeleri gerekmektedir. Bildirimler Garanti BBVA Uyum Müdürlüğü tarafından değerlendirilmektedir. Uyum Müdürlüğü Etik İlkeler kapsamında tavsiyelerde bulunmaya bu yıl da devam etmiştir.

2023 yılı içerisinde, Bankamız Etik Bildirim Hattı’na 45 adet bildirim iletilmiş, söz konusu bildirimler ilgili taraflarca Bankamız Politika ve Prosedürlerine uygun şekilde incelenerek çözüme kavuşturulmuştur. Etik Bildirim Hattı’na iletilen 45 adet bildirim içerisinden, incelemeler sonucunda 16 adedine ilişkin çeşitli disiplin aksiyonları uygulanmıştır. Söz konusu 16 adet disiplin aksiyonunun 14 adedi; Etik ve doğruluk İlkeleri’nin “Birbirimize karşı sorumluluklarımız” başlığı altında olmakla birlikte, 12 adedi bu başlık altında yer alan saygı, ayrımcılık, taciz veya tehdit konuları ile ilgili bildirimler sonucunda alınan aksiyonlardır. Alınan diğer aksiyonların konuları ise “Müşterilerimize karşı ve İşe karşı sorumluluklarımız”a ilişkin olmakla birlikte, çıkar çatışması konusunda alınan bir disiplin aksiyonu bulunmamaktadır. Etik Bildirim Hattı’na yolsuzlukla mücadele politikasına aykırılık, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak iletilen bir bildirim bulunmamaktadır.

Söz konusu hat aracılığıyla iyi niyetli bir şekilde bildirimde bulunan bir kişi, bildirimi sonucunda herhangi bir misillemenin hedefi olmayacak veya olumsuz bir sonuçla karşılaşmayacaktır. Bu tür bildirimler ciddiyetle ele alınır ve sonuçlandırılır. 

Garanti BBVA, Etik ve Doğruluk İlkeleri dokümanını önemli tedarikçileri ile söz konusu ilkelere tam uyum beklediğini ileten bir mesaj ile paylaştı.  

‘Garanti BBVA Etik ve Doğruluk İlkeleri’ ve ilgili diğer dokümanlar, değişen iş hayatının gereksinimlerine göre gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.