Search

Garanti BBVA Aktif Pasif Komitesi

Garanti BBVA Aktif Pasif Komitesi’nin (APKO) temel hedefi ve amacı, aktif pasif yönetimi (likidite ve fonlama, faiz oranları ve kur oranları da dâhil) ve sermaye yönetimine ilişkin karar alma süreçlerinde Genel Müdür’e yardımcı olmaktır.

Komite aşağıda belirtilen amaçlar etrafında yapılandırılmıştır:

 • Kabul edilebilir risk seviyeleri dahilinde, planlı büyüme ile uyumlu belirli bir kârlılık seviyesini destekleyen, kaynakların yönetilmesi ve fonların kullanılmasına ilişkin politika uygulamalarının gözden geçirilmesi ve koordinasyonu,
 • Kârlılığı ve net faiz gelirini izlemek ve analiz etmek,
 • Üst yönetim kademelerine Finans bölümünün yürütmekte olduğu yönetim çalışmalarını izlemeleri ve gözetmelerinde yardımcı olmak suretiyle, onların APY ve sermaye politikalarını iyi anlamalarına ve etkin bir şekilde geliştirmelerine ve daha da iyileştirmelerine olanak sağlamak,
 • Garanti BBVA Yönetim Kurulu tarafından tanımlanan risk profilleri ile birlikte, bilanço ve sermaye risklerini kontrol etmek için limitleri takip etmek,
 • Finans piyasalarının ve makro değişkenlerin durumunu değerlendirmek, → APY ve sermaye fonksiyonlarının kontrolü altındaki önemli riskleri de dikkate alarak, işkollarının genel hedeflere uyumunu ve proaktif bir biçimde kontrolünü takip etmek,
 • Piyasa ve diğer değişkenlerdeki gelişmelerin APY risk ve sermaye profili üzerindeki etkilerini incelemek ve değerlendirmek,
 • Finans bölümünün sunduğu stratejileri değerlendirmek ve daha önceden onaylanmış bulunan aksiyonların uygulamasını revize etmek,
 • Kârlılığa dayalı yasal sermayeyi izlemek ve takip etmek,
 • Baz senaryo, olumsuz senaryo veya son derece olumsuz senaryolar için orta-vadeli sermaye ve likidite planlarını sorgulamak ve düzenli olarak izlemek,
 • Komitenin toplantıya çağrılmasını gerektiren olağandışı likidite ve fonlama durumlarını analiz etmek (uygun görülmesi halinde, Aktif Pasif Komitesi Likidite Acil Eylem Planını uygulamaya koyar. Likidite Acil Eylem Planının uygulamaya koyulduğu, Kurumsal Aktif Pasif Komitesi’ne bildirilecektir),
 • Finansal Riskten Korunma Muhasebesi İşlemleri Süreç Prosedürü’nü onaylamak,
 • Şubeler Cari Fiyatlandırma Metodolojisini onaylamak,
 • Yapısal Risk Ölçüm Tekniklerine ilişkin varsayımları/metotları onaylamak,
 • APY ve Sermaye Yönetimine ilişkin içsel uygulama esaslarını onaylamak, 
 • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almak.

Toplanma Sıklığı: Komite aylık olarak toplanmakla birlikte haftalık periyotlarda Banka Üst Yönetimi’nin katılımı ile değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmektedir.

 

Komite Üyeleri

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları
Recep Baştuğ Genel Müdür / YK Üyesi
Aydın Güler Finans ve Hazine'den Sorumlu GMY
Mahmut Akten Bireysel Bankacılık’tan Sorumlu GMY
Selahattin Güldü Ticari Bankacılık’tan Sorumlu GMY
Cemal Onaran Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bankacılığı’ndan Sorumlu GMY
Ebru Dildar Edin Kurumsal, Yatırım Bank. ve Global Piyasalar'dan Sorumlu GMY
Ali Temel Kredi Riski Yönetimi Başkanı
Alvaro Ortiz Vidal-Abarca Gelişmekte Olan Piyasalar - Baş Ekonomist
Metin Kılıç Direktör
Özlem Ernart Risk Yönetimi Başkanı
Sıdıka Dizdar Direktör