Disiplin Komitesi

Disiplin Komitesi'nin amacı ve sorumlulukları;

  • Kendisine iletilen konularda Banka Etik ve Doğruluk İlkeleri ile Personel Yönetmeliği'nin ilgili maddelerini esas alarak gerekli incelemeleri yapmak ve karara bağlamak,
  • Yasalara, bankacılık teamüllerine ve Banka Etik ve Doğruluk İlkeleri ile Personel Yönetmeliği'ne ve bankanın sirküler, duyuru ve prosedürlerine aykırı işlem, uygulama ve davranışları tespit etmesi halinde, bunları re'sen inceleyerek (gerekli gördüğü durumlarda Teftiş Kurulu'ndan da inceleme talebinde bulunarak) Personel Yönetmeliği'nde belirlenen idari yaptırımları uygulamak,
  • Personelin gerek davranışları ve gerekse de uygulamaları ile Banka Etik ve Doğruluk İlkelerine bağlılıklarını temin etmek, bu bağlılığı izleme işlevini ve Etik ve Doğruluk İlkeleri Banka genelinde ve personel nezdinde savunucu bir merci rolünü üstlenmek,
  • Bankanın itibarının ve imajının yasalara, kamuoyuna ve müşterilerimize karşı yıpranmasına yol açabilecek her türlü davranış ve uygulamaya karşı tedbir almak, bu tedbirleri Banka geneline duyurmak,
  • Gündeme aldığı dosyalarda gözlemlediği, iş akış süreçlerine ya da genel uygulamalara ilişkin sistematik sorunların veya aksaklıkların giderilmesi için ilgili birimlerin gerekli tedbirleri almasını sağlamak, ilgili iştirakleri yönlendirmek ve alınan tedbirleri izlemektir.

Toplanma Sıklığı: İhtiyaç duyuldukça toplanmaktadır.
2019 Yılı Toplanma Adedi: 1

 

Komite Üyeleri

Üye Unvanı Komite Rolü
Osman Tüzün İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler'den Sorumlu GMY Başkan
Aydın Düren Hukuk Hizmetleri ve Tahsilat'tan Sorumlu GMY Üye
Aydın Güler Aktif Pasif Yönetimi, Sermaye, Yatırımcı İlişkileri ve Finans'dan Sorumlu GMY Üye
Cemal Onaran KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu GMY Üye
Mahmut Akten Bireysel Bankacılık’tan Sorumlu GMY Üye
Selahattin Güldü Ticari Bankacılık’tan Sorumlu GMY Üye
Ali Temel Kredi Riski Yönetimi Başkanı Üye
Sibel Kaya İnsan Kaynakları Direktörü Üye
Osman B. Turgut Teftiş Kurulu Başkanı Katılımcı Üye
Barış Gülcan İç Kontrol Merkezi Direktörü Katılımcı Üye
Şevki Öğüt Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Katılımcı Üye
Koray Öztopçu* Kozyatağı Kurumsal Şube Müdürü Üye
Gültekin Keskin* Doğu Anadolu Krediler Bölge Müdürlüğü  Üye
Cenk Özsezginler* İstanbul Avrupa 6 Bölge Müdürü Üye
Ali Aktan Yönetici Hukuk Müşavir Yardımcısı İş Hukuku
Murat Özdemir İnsan Kaynakları Planlama ve Kariyer Yöneticisi Raportör
Görkem Kıran Dumlu İnsan Kaynakları Planlama ve Kariyer Yöneticisi Raportör