Search

Disiplin Komitesi

Disiplin Komitesi'nin amacı ve sorumlulukları;

  • Kendisine iletilen konularda Banka Etik ve Doğruluk İlkeleri ile Personel Yönetmeliği'nin ilgili maddelerini esas alarak gerekli incelemeleri yapmak ve karara bağlamak,
  • Yasalara, bankacılık teamüllerine ve Banka Etik ve Doğruluk İlkeleri ile Personel Yönetmeliği'ne ve bankanın sirküler, duyuru ve prosedürlerine aykırı işlem, uygulama ve davranışları tespit etmesi halinde, bunları re'sen inceleyerek (gerekli gördüğü durumlarda Teftiş Kurulu'ndan da inceleme talebinde bulunarak) Personel Yönetmeliği'nde belirlenen idari yaptırımları uygulamak,
  • Personelin gerek davranışları ve gerekse de uygulamaları ile Banka Etik ve Doğruluk İlkelerine bağlılıklarını temin etmek, bu bağlılığı izleme işlevini ve Etik ve Doğruluk İlkeleri Banka genelinde ve personel nezdinde savunucu bir merci rolünü üstlenmek,
  • Bankanın itibarının ve imajının yasalara, kamuoyuna ve müşterilerimize karşı yıpranmasına yol açabilecek her türlü davranış ve uygulamaya karşı tedbir almak, bu tedbirleri Banka geneline duyurmak,
  • Gündeme aldığı dosyalarda gözlemlediği, iş akış süreçlerine ya da genel uygulamalara ilişkin sistematik sorunların veya aksaklıkların giderilmesi için ilgili birimlerin gerekli tedbirleri almasını sağlamak, ilgili iştirakleri yönlendirmek ve alınan tedbirleri izlemektir.

Toplanma Sıklığı: İhtiyaç duyuldukça toplanmaktadır.
2019 Yılı Toplanma Adedi: 3
 

Komite Üyeleri

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları
Didem Dinçer Başer Yetenek ve Kültür'den Sorumlu GMY
Aydın Düren Hukuk Hizmetleri ve Tahsilat'tan Sorumlu GMY
Aydın Güler Finans ve Hazine'den Sorumlu GMY
Cemal Onaran Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bankacılığı’ndan Sorumlu GMY
Mahmut Akten Bireysel Bankacılık’tan Sorumlu GMY
Selahattin Güldü Ticari Bankacılık’tan Sorumlu GMY
Ali Temel Kredi Riski Yönetimi Başkanı
Sibel Kaya Yetenek ve Kültür İş Ortaklığı ve İşe Alım Direktörü
Osman B. Turgut Teftiş Kurulu Başkanı
Barış Gülcan İç Kontrol Merkezi Direktörü
Şevki Öğüt Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı
- Şube Müdürü *
- Krediler Bölge Müdürü *
- Bölge Müdürü *
Ali Aktan Yönetici Hukuk Müşavir Yardımcısı
Murat Özdemir İnsan Kaynakları Planlama ve Kariyer Yöneticisi
Görkem Kıran Dumlu İnsan Kaynakları Planlama ve Kariyer Yöneticisi