Disiplin Komitesi

Disiplin Komitesi’nin amacı ve sorumlulukları; 

  • Kendisine iletilen konularda Banka Etik ve Doğruluk İlkeleri ile Personel Yönetmeliği’nin ilgili maddelerini esas alarak gerekli incelemeleri yapmak ve karara bağlamak,
  • Yasalara, bankacılık teamüllerine ve Banka Etik ve Doğruluk İlkeleri ile Personel Yönetmeliği’ne ve bankanın sirküler, duyuru ve prosedürlerine aykırı işlem, uygulama ve davranışları tespit etmesi halinde, bunları re’sen inceleyerek (gerekli gördüğü durumlarda Teftiş Kurulu’ndan da inceleme talebinde bulunarak) Personel Yönetmeliği’nde belirlenen idari yaptırımları uygulamak,
  • Personelin gerek davranışları ve gerekse de uygulamaları ile Banka Etik ve Doğruluk İlkelerine bağlılıklarını temin etmek, bu bağlılığı izleme işlevini ve Etik ve Doğruluk İlkeleri Banka genelinde ve personel nezdinde savunucu bir merci rolünü üstlenmek,
  •  Bankanın itibarının ve imajının yasalara, kamuoyuna ve müşterilerimize karşı yıpranmasına yol açabilecek her türlü davranış ve uygulamaya karşı tedbir almak, bu tedbirleri Banka geneline duyurmak,

  • Gündeme aldığı dosyalarda gözlemlediği, iş akış süreçlerine ya da genel uygulamalara ilişkin sistematik sorunların veya aksaklıkların giderilmesi için ilgili birimlerin gerekli tedbirleri almasını sağlamak, ilgili iştirakleri yönlendirmek ve alınan tedbirleri izlemektir.

Komite 2018 yılında 2 kez toplanmıştır.

Komite Üyeleri

Osman Tüzün (GMY), Aydın Düren (GMY), Aydın Güler (GMY), Cemal Onaran (GMY), Mahmut Akten (GMY), Selahattin Güldü (GMY), Ali Temel (Kredi Riski Yönetimi Başkanı), Sibel Kaya (Direktör), Osman B. Turgut (Teftiş Kurulu Başkanı), Barış Gülcan (Direktör), Şevki Öğüt (Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı), Koray Öztopçu (Şube Müdürü), Gültekin Keskin (Bölge Müdürü), Cenk Özsezginler (Bölge Müdürü), Ali Aktan (Yönetici Hukuk Müşavir Yardımcısı), Murat Özdemir (Yönetici), Görkem Kıran Dumlu (Yönetici) 

**Bölge Müdürleri ve Şube Müdürü üyeleri her yıl değişmektedir.