BT Risk ve İç Kontrol Komitesi

 

BT Risk Komitesi, BT Risk Yönetimine ve BT İç Kontrol Yönetimine ilişkin çalışmaların koordinasyonunu sağlamak üzere kurulmuştur. BT Risk ve BT İç Kontrol Yönetimi Politika, Prosedür ve süreç dokümanlarının ve ihtiyaç duyulan süreçlerin oluşturulmasına katkı sağlar, BT Risk Yönetimi ve BT İç Kontrol süreçlerinin işlerliğini takip eder ve iyileştirme önerilerini değerlendirerek karara bağlar. Komitenin sorumlulukları aşağıda sıralanmaktadır: 

  • BT risk ve BT iç kontrol yönetimi stratejisini belirlemek,
  • BT risk ve BT iç kontrol yönetimi kapsamını belirlemek ve ilgili planlamaları yapmak,
  • BT risk analizi sonucu ortaya çıkan tehdit ve riskleri değerlendirmek, alınacak aksiyonları belirlemek,
  • BT risk ve BT İç kontrol yönetimi çıktılarını değerlendirmek ve ilgili aksiyonları takip etmek,
  • BT risk ve BT iç kontrol yönetimi ile ilgili politika ve prosedürleri gözden geçirmek, güncelleme ve uyum konuları üzerinde çalışmalar yapmak. 

Komite 2018 yılında 4 kez toplanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi

İlker Kuruöz (GMY), Aydın Küçükkarakaş (GT-GMY), Şenol Karahasan (GT-GMY), Ferda Özge (GT-GMY), Eray Kaya (GT-GMY), Fatih Bektaşoğlu (GT-GMY), Reha Emekli (GT-GMY), Kutluhan Apaydın (GT-GMY), Şebnem İpekçi (GT-GMY), Ümit Malkoç (GT- Direktör), Cihan Subaşı (GT- Direktör), Tolga Konu (GT- Direktör), Kerem Aslandağ (GT-Yönetici), Şebnem Arasıl (GT-Yönetici), Bekir Özmen (GT-Yönetici), Süheyl Hamavioğlu (GT-Uzman), Dilara Şen (GT-Uzman), Ece Nesli Korkmaz (GT-Uzman)