Search

BT Risk ve İç Kontrol Komitesi

BT Risk Komitesi, BT Risk Yönetimine ve BT İç Kontrol Yönetimine ilişkin çalışmaların koordinasyonunu sağlamak üzere kurulmuştur. BT Risk ve BT İç Kontrol Yönetimi Politika, Prosedür ve süreç dokümanlarının ve ihtiyaç duyulan süreçlerin oluşturulmasına katkı sağlar, BT Risk Yönetimi ve BT İç Kontrol süreçlerinin işlerliğini takip eder ve iyileştirme önerilerini değerlendirerek karara bağlar.

Komitenin sorumlulukları aşağıda sıralanmaktadır:

  • BT risk ve BT iç kontrol yönetimi stratejisini belirlemek,
  • BT risk ve BT iç kontrol yönetimi kapsamını belirlemek ve ilgili planlamaları yapmak,
  • BT risk analizi sonucu ortaya çıkan tehdit ve riskleri değerlendirmek, alınacak aksiyonları belirlemek,
  • BT risk ve BT İç kontrol yönetimi çıktılarını değerlendirmek ve ilgili aksiyonları takip etmek,
  • BT risk ve BT iç kontrol yönetimi ile ilgili politika ve prosedürleri gözden geçirmek, güncelleme ve uyum konuları üzerinde çalışmalar yapmak.

Toplanma Sıklığı: Komitenin her çeyrek sonrası olmak üzere yılda 4 kez toplanması planlanmaktadır.
2019 Yılı Toplanma Adedi: 3
 

Yönetim Kurulu Üyesi

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları
İlker Kuruöz Mühendislik Hizmetleri ve Veri’den Sorumlu GMY
Feridun Aktaş TM - Kurumsal Güvenlik'ten Sorumlu GMY
Ferda Özge TM - Altyapı ve İletişim'den Sorumlu GMY
Eray Kaya TM - Bankacılık Uygulamaları'ndan Sorumlu GMY
Fatih Bektaşoğlu TM - Dijital Bank., Müşt. Den., Mimari'den Sorumlu GMY
Reha Emekli TM - Ödeme Sist., Hazine ve Yatırım Bank.'dan Sorumlu GMY
Kutluhan Apaydın TM - Kurumsal Çöz. ve Finansal Şirketler'den Sorumlu GMY
Özgür Tüzemen TM - Veri ve İleri Analitik'ten Sorumlu GMY
Şebnem İpekçi TM - Strateji ve Kontrol'den Sorumlu GMY
Emre Kunt  TM - Uygulama Operasyonları'ndan Sorumlu GMY
Ümit Malkoç TM - Bilgi Güvenliği BT Risk ve İş Sürekliliği Birim Müdürü
Cihan Subaşı TM - BT Güvenlik Birim Müdürü
Özcan Elçi TM - Mühendislik Hizm. Opr. Risk & Kont. Yöneticisi
Kerem Aslandağ TM - BT Denetim Koordinasyon ve Sertifika Yönetimi Yöneticisi