Search

Bağlı Ortaklık Riskleri

BAĞLI ORTAKLIK RISKLERI

Banka, konsolidasyona tabi bağlı ortaklıkların risk yönetimi çalışmalarına yönelik ihtiyaçların belirlenmesini ve gerekli çalışmaların ve raporlamaların bağlı ortaklığın yapısı, karmaşıklık düzeyi, büyüklüğü ve riskleri ile orantılı düzeyde etkin bir şekilde yönetilebilmesini teminen ilgili risk yönetimi birim/bölümlerini koordine ederek gerçekleştirilmesini sağlıyor. Risk yönetimi politika, kural, prosedür ve risk limitlerini Banka ile uyumlandırmak üzere piyasa şartları ve yasal düzenlemeler çerçevesinde bağlı ortaklıklar ile gerekli çalışmalar yürütülüyor. Bağlı ortaklıklara ilişkin risk yönetimi faaliyetleri izleniyor.