Zorunlu pay alım teklifi muafiyeti onayı

Zorunlu pay alım teklifi muafiyeti onayı

Ana pay sahibimiz Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (“BBVA”) tarafından Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Garanti Faktoring A.Ş. ve Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. için yapılan pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet başvurusuna ilişkin 29 Nisan 2022 tarihinde yaptığımız açıklamaya ek olarak BBVA, II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği (“Tebliğ”) (18)(1)(c) maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet başvurusunun onaylandığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2022/28 numaralı ve 2 Haziran 2022 tarihli Bülteni’nde ilgili onayın yayınlandığı bilgisini Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’ye vermiştir. 

Zorunlu pay alım teklifi muafiyeti onayı

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now