Zorunlu pay alım teklifi muafiyeti başvurusu

Zorunlu pay alım teklifi muafiyeti başvurusu

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (“BBVA”), Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’yi (“Garanti BBVA”) aşağıdaki konularda bilgilendirmiştir:

BBVA’nın halihazırda sahip olmadığı Garanti BBVA paylarının tamamı için BBVA tarafından başlatılan gönüllü pay alım teklifi (“Gönüllü Pay Alım Teklifi”) kapsamında yapılan pay satışlarının sonucu olarak 25 Nisan 2022 itibariyle BBVA, Garanti BBVA’nın her ikisi de Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören ve tam konsolide edilen iki bağlı ortaklığı olan Garanti Faktoring A.Ş.’nin (“Garanti Faktoring”) ve Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (“Garanti Yatırım Ortaklığı”) dolaylı yönetim kontrolünü (II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nde (“Tebliğ”) tanımlandığı üzere) elde etmiştir.

Gönüllü Pay Alım Teklifi’nin BBVA’nın Garanti BBVA’daki paylarını (borsada işlem gören iki iştirakindeki paylarını değil) artırmayı hedeflediği ve bu iki iştirakin Garanti BBVA’nın faaliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturmadığını dikkate alarak 29 Nisan 2022 tarihinde, BBVA, Sermaye Piyasası Kurulu’na Tebliğ’in (18)(1)(c) maddesi uyarınca Garanti Faktoring ve Garanti Yatırım Ortaklığı’na ilişkin zorunlu pay alım teklifinde bulunmaktan muafiyet başvurusunda bulunmuştur.

Zorunlu pay alım teklifi muafiyeti başvurusu

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now