Yurtiçinde Sermaye Benzeri Tahvil İçin Karar Alınması ve Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi

Yurtiçinde Sermaye Benzeri Tahvil İçin Karar Alınması ve Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi

Bankamızın, 5 Eylül 2013 tarih ve 28756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin, 8. Maddesi altındaki şartları taşıyan, Türk Lirası cinsinden, 7.000.000.000 TL - (Yedi Milyar Türk Lirası) tutara kadar, Katkı Sermaye hesaplamasına dahil edilecek, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle sermaye benzeri (katkı sermaye) borçlanma aracı ihraç edilmesi kararının alınmasını; söz konusu ihraçlar ile ilgili; ihracın vade tarihinin belirlenmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, fiyatlamada ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu devlet tahvillerinden bir veya birkaçının ya da Borsa İstanbul tarafından hesaplanıp açıklanan TLREF oran veya endeksinin referans olarak alınması, gerekli görülmesi halinde belirli bir ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getiri oranının belirlenmesi veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının faizinin önceden sabit olarak belirlenmesi, ödenecek faiz de dahil olmak üzere ihraçla ilgili uygulanabilecek faiz oranı, ihraç için gerekli olan başvuruların gerçekleştirilmesi gibi hususları içeren ve sadece bu hususlar ile de limitli olmayan tüm şart ve hükümlerin ve ihraca aracılık edecek aracı kuruluşun belirlenmesi ve belirlenen aracı kuruluş ile Aracılık Sözleşmesi imzalanması, söz konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

Yurtiçinde Sermaye Benzeri Tahvil İçin Karar Alınması ve Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi

 

 

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now