Yurtiçinde İpotek Teminatlı Tahvil İhracı Program Kurulumu İçin Karar Alınması ve Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi

Yurtiçinde İpotek Teminatlı Tahvil İhracı Program Kurulumu İçin Karar Alınması ve Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi

Yetkili Organ Karar Tarihi 06.05.2021
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü İpotek Teminatlı Tahvil
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Bankamızca, 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 21 Ocak 2014 Tarih ve 28889 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1), gelecekte bunların yerini alabilecek mevzuat ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yurtiçinde gerçekleştirilmesi planlanan ipotek teminatlı menkul kıymet (“İTMK”) ihracı işlemine ilişkin olarak, sözleşmesel olarak, bir veya birden fazla seferde çeşitli tertip ve vadelerde, azami 10 milyar Türk Lirası tutara kadar, yurtiçinde  İTMK ihracına olanak sağlayacak bir ihraç programının kurulması, ihraç sürecinde varsa düzenleyici banka, hukuki danışmanlık, derecelendirme kuruluşu, teminat sorumlusu da dahil olmak üzere sürece dahil olacak ilgili kuruluşların belirlenmesi ve yetkilendirilmesi, teminat defterinin tutulmasına ilişkin iş akışlarının belirlenmesi ve onaylanması, ve teminat havuzu oluşturulması kararı alınmıştır , ve söz konusu konulardaki her türlü işlem ve başvuru için gerekli yetkilendirmeler yapılmıştır. Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla. *Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below

Yurtiçinde İpotek Teminatlı Tahvil İhracı Program Kurulumu İçin Karar Alınması ve Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now