Yurtiçinde İpotek Teminatlı Tahvil İhracı İçin Karar Alınması ve Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi

Yurtiçinde İpotek Teminatlı Tahvil İhracı İçin Karar Alınması ve Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi

Bankamızca, 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 21 Ocak 2014 Tarih ve 28889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1), gelecekte bunların yerini alabilecek mevzuat ve ilgili diğer mevzuat uyarınca bir veya birden fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilecek, çeşitli tertip, tutar  ve vadelerde ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, mevzuatın izin verdiği ölçüde, toplamda 5 Milyar Türk Lirası tutara kadar, halka arz edilmeksizin, yurt içinde, TL cinsinden, nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile satılmak üzere, ipotek teminatlı menkul kıymet (“İTMK”) ihracı kararı alınmış ve ihraç işlemine ilişkin olarak, piyasa koşullarına bağlı olarak sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, fiyatlamada ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu devlet tahvillerinden bir veya birkaçının veya Borsa İstanbul tarafından hesaplanıp açıklanan TLREF oran veya endeksinin referans olarak alınması, gerekli görülmesi halinde belirli bir ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getiri oranının belirlenmesi veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının faizinin önceden sabit olarak belirlenmesi, ödenecek faiz de dahil olmak üzere ihraçla ilgili tüm şart ve hükümlerin ve ihraca aracılık edecek aracı kuruluşun belirlenmesi ve belirlenen aracı kuruluş ile Aracılık Sözleşmesi imzalanması, gerekli tüm görüşme, yazışma ve pazarlıkların yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (“BDDK”), ve diğer ilgili mercilere, ihraç belgesi alınması da dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, her türlü başvuru yapılması, başvuru için gereken tüm hazırlıkların tamamlanması için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. 

Yurtiçinde İpotek Teminatlı Tahvil İhracı İçin Karar Alınması ve Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now