Search

Yurtdışında ihraç edilen borçlanma araçlarının Bankamızca satın alımı hk

Yurtdışında ihraç edilen borçlanma araçlarının Bankamızca satın alımı hk

Açıklanacak Özel Durum: 

Yönetim Kurulumuz almış olduğu karar ile, Bankamızca yurtdışında ihraç edilmiş olan, (a) ilgi'de belirtilen 15.04.2011 tarihli açıklamamıza konu ve halihazırda Londra Borsası’na kote toplam 500.000.000ABD Doları tutarlı, 2021 vadeli, %6,25 kupon ödemeli, USM8931TAA71 ve US900148AA51 ISIN kodlu borçlanma araçlarından azami 100.000.000ABD Doları nominal tutarlı kısmı; (b) ilgi'de belirtilen 07.09.2012 tarihli açıklamamıza konu ve Londra Borsası’na kote toplam 750.000.000ABD Doları tutarlı, 2022 vadeli, %5.25 kupon ödemeli, USM8931TAF68 ve US900148AD90 ISIN kodlu borçlanma araçlarından azami 150.000.000ABD Doları nominal tutarındaki kısmı ve/veya (c) ilgi'de belirtilen 10.03.2017 tarihli açıklamamıza konu İrlanda Borsası’na kote toplam 500.000.000ABD Doları tutarlı, 2023 vadeli, %5,875 kupon ödemeli, XS1576037284 ve US90014QAB32 ISIN kodlu borçlanma araçlarından azami 100.000.000ABD Doları nominal tutarlı kısmı, bunların tabi olduğu ilgili ülke mevzuatı ve ihraç dokümanlarına uygun olarak bir veya birden fazla defada olmak üzere işbu açıklama tarihinden itibaren Bankamızı yatırımcılardan geri satın alma hususunda yetkilendirdiğini, geri alım işlemlerinin anılan borçlanma araçlarının ilgili piyasada ve tarihte geçerli satış fiyatının Bankaca uygun bulunması şartına bağlı olduğunu, bunların satın alınması halinde, kısmen veya tamamen  halka arz edilmeksizin yeniden yurtdışında satılabileceğini ve/veya itfa edilebileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız. 

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

Yurtdışında ihraç edilen borçlanma araçlarının Bankamızca satın alımı hk

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now