Search

Yurtdışında Bankamızın Taraf Olduğu Dava Hk.

Yurtdışında Bankamızın Taraf Olduğu Dava Hk.

İlgi: 14.08.2015 , 12.10.2015, 11.12.2015, 11.02.2016, 11.04.2016, 10.06.2016, 10.08.2016, 10.10.2016, 12.12.2016, 13.02.2017, 13.04.2017, 14.06.2017 ve 14.08.2017 tarihli Özel Durum açıklamalarımız

Paris’teki Finansal Suçlar konularında yetkili Tribunal De Grande Instance mahkemesinde devam eden ve karbon emisyon kotalarının ticaretinden kaynaklanan vergi kaçakçılığı ile ilgili yasal sürece ilişkin daha önce yapmış olduğumuz açıklamaya atıfta bulunuyoruz. Bu davaya Bankamızın dahil edilmesinin nedeni ise vergi kaçakçılığı ile suçlanan kişilerin bankacılık sisteminden yararlanmalarına yardımcı olduğu iddiasıdır. Mahkeme vermiş olduğu kararda, vergi kaçakçılığı yapmış olan bu şahısların Türkiye’de hesap açmaya ve bankacılık hizmetlerinden yararlanmaya başladığı dönemlere ilişkin Bankamızın almış olduğu aksiyonlar nedeniyle 2008 ve 2009 başındaki dönem için beraatine, 2009 ortalarında yapılan hesap kapama işlemlerinin yapıldığı döneme ilişkin ise ilgili yerel mevzuat ve düzenlemeleri dikkate almadan 8 milyonluk Euro’luk bir adli para cezasına hükmetmiştir.

Bu gelişmeye ek olarak Fransız Hazinesi vergi kaçakçılığından dolayı vergi ziyaına neden olan tüm davalılardan vergi kaybının tahsili talebinde bulunmuştur.  Buna bağlı olarak Bankamızın da 25 milyon Euro’ya kadar bir tazminat ödemesi söz konusu olabilecektir.  

Bankamız verilen bu kararın yanlış ve yersiz olduğunu düşünmekte olup, temyiz sürecine ilişkin gerekli tüm yasal aksiyonları almayı planlamaktadır. Bankamız yönetimi söz konusu olayda hukuken yapmakla yükümlü olduğu tüm işlemleri eksiksiz yerine getirmiştir. Bankamız herhangi bir dayanağı olmayan bu haksız ceza ve tazminat kararının temyiz aşamasında bozulacağına inanmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Yurtdışında Bankamızın Taraf Olduğu Dava Hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now