Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Atamaları hakkında

Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Atamaları hakkında

Bankamızın 22 Mart 2011 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifaen ayrılan Dmitri Lysander Stockton, Des O'Shea, Denis Arthur Hall ve Xavier Pascal Durand'ın istifalarının kabulüne, A Grubu 1. Derece imza yetkilerinin kaldırılmasına, yerlerine Banco  Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.'yı temsilen Carlos Torres Vila, Angel Cano Fernandez, Jose Maria Garcia Meyer Dohner ve Manuel Castro Aladro'nun A Grubu Birinci Derece imza yetkilisi olarak Bankamız Yönetim Kurulu'na atanmalarına, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 23. Maddesi uyarınca Genel Müdür, S. Ergun Özen'in doğal üye olarak Yönetim Kurulu'nda görevine devam etmesine, Denetim Komitesinden istifaen ayrılan Des O'Shea'nın istifasının kabulüne, yerine Jose Maria Garcia Meyer Dohner'in atanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Atamaları hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now