Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı hk.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı hk.

Bankamızın 11.10.2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;

İlgide belirtilen açıklamalarımız ile, Bankamız Yönetim Kuruluna 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu 359. Maddesi ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 25. Maddesi uyarınca gerçek kişi olarak atandığı duyurulmuş olan Yönetim Kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Ferit Faik Şahenk ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Süleyman Sözen’in seçilmelerine karar verilmiştir.

 

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now