Yönetim Kurulu Üye değişikliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üye Sayısının artırılması hk

Yönetim Kurulu Üye değişikliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üye Sayısının artırılması hk

Bankamızın Yönetim Kurulu toplantısında,

- Bankamız Yönetim Kurulundan istifaen ayrılan CARLOS TORRES VILA 'nın istifasının kabulüne, bakiye müddeti tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere JAIME SAENZ DE TEJADA PULIDO'nun gerçek kişi olarak Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmasına,

-Bankamız Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi BELKIS SEMA YURDUM'un Kurumsal Yönetim Komitesine üye olarak dahil edilerek üye sayısının arttırılmasına karar verilmiştir. Bankamızın daha önce 17.01.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıkladığı üzere Bankamız Kurumsal Yönetim Komitesi görev dağılımı ve katılımcılarına ilişkin Komite kararı aynen uygulanmaya devam edecektir.

 

Yönetim Kurulu Üye değişikliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üye Sayısının artırılması hk

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now