Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hk.

Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hk.

Bankamız Yönetim Kurulu’nun 13 Mart 2010 tarihli toplantısında, 2009 yılında oluşan vergi sonrası 2.962.241.033,48 TL karın, banka ana sözleşmesinin “Karın Taksimi” başlıklı 45inci maddesine uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve kar dağıtımı ile ilgili zamanlama konusunda Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi hususlarının 01 Nisan 2010 tarihinde yapılacak Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 

Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now