Yatırım Kuruluşu Varantı İhracı hk.

Yatırım Kuruluşu Varantı İhracı hk.

Bankamız 13/07/2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Esas Sözleşmemizin 8. maddesi ile verilen yetkiye istinaden,

Beheri 1 Kuruş itibari değerli olmak üzere toplam 50.000.000 Türk Lirası itibari değerli 5.000.000.000 adet “Garanti Bankası Yatırım Kuruluşu Varantı” ihracı için Sermaye Piyasası Kurul Kayıt Başvurusu yapılması, ihraç tarihleri ve tertiplerinin türü, tipi, uzlaşı şekli, dayanak varlığı, işleme koyma fiyatı, vadesi, dönüşüm oranı, işleme koyma esasları ve diğer özelliklerinin belirlenmesi, yapılacak Varant ihraçları ile ilgili Piyasa Yapıcısı olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesi kararı alınmıştır.

Yatırım Kuruluşu Varantı İhracı hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now