Yatırım Kuruluşu Varantı İhracı İçin Karar Alınması ve Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi

Yatırım Kuruluşu Varantı İhracı İçin Karar Alınması ve Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi

Bankamızın, beheri 1 Kuruş itibari değerli olmak üzere toplam 50.000.000 Türk Lirası itibari değerli 5.000.000.000 adet “Garanti Bankası Yatırım Kuruluşu Varantı” ihracı için Sermaye Piyasası Kurul Kayıt Başvurusu yapılması, ihraç tarihleri ve tertiplerinin türü, tipi, uzlaşı şekli, dayanak varlığı, işleme koyma fiyatı, vadesi, dönüşüm oranı, işleme koyma esasları ve diğer özelliklerinin belirlenmesi, yapılacak varant ihraçları ile ilgili piyasa yapıcısı olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt İstanbul ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesini ve düzenlenecek özet, ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notundan oluşan izahname, sözleşme ile her türlü mektup, talep, rapor ve sair evrakı Bankamız adına tanzim ve imza etmek üzere Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ali Fuat Erbil, Genel Müdür Yardımcısı Betül Ebru Edin, Genel Müdür Yardımcısı Aydın Düren, ve Birim Müdürleri Çağlar Kılıç ve Barış Karaayvaz’dan herhangi ikisinin müştereken yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Yetkili Organ Karar Tarihi

01.03.2018

İhraç Tavanı Tutarı

50.000.000

Para Birimi

TRY

İhraç Adedi

5.000.000.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü

Yatırım Kuruluşu Varantı

Satış Türü

Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı

Yurt İçi

Yatırım Kuruluşu Varantı İhracı İçin Karar Alınması ve Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now