Search

Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İtfası hakkında

Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İtfası hakkında

Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İtfası hakkında

Bankamızca 15-18 Nisan 2016 tarihlerinde talep toplama ile 19.04.2016 tarihinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracı gerçekleştirilen 63 gün vadeli, TR0GRAN005P0 ISIN kodlu, yapılandırılmış borçlanma aracının bugün (21.06.2016) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İtfası hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now