Search

Visa Europe Ltd’nin Visa Inc.’e devri hk.

Visa Europe Ltd’nin Visa Inc.’e devri hk.

Bankamızın sahip olduğu 10,00 Euro nominal değerdeki 1 adet Visa Europe Ltd. hisse senedinin Visa Inc.’e satışına ilişkin hukuki süreç sonuçlanmış olup söz konusu işlem ile ilgili olarak Bankamıza 58.422.751,23 Euro nakit ödeme yapılmış ve 21.215 adet “C Tipi Visa Inc. Hisse Senedi”  verilmiştir. Satış işlemi nedeniyle oluşan tüm finansal etkiler Bankamızın 30 Haziran 2016 tarihli mali tablolarına yansıtılacaktır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla.

Visa Europe Ltd’nin Visa Inc.’e devri hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now