Vergi İncelemesine İlişkin Tarhiyatları hk.

Vergi İncelemesine İlişkin Tarhiyatları hk.

Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından banka ve sigorta muameleleri vergisi(bsmv) yönünden yapılan incelemeler sonucunda, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında Bankamız üye işyerlerince Bankamız dışındaki bir kuruluşa “servis ücreti” adı altında yapılan ödemelerin Bankamız tarafından tahsil edilmesi gerektiği öngörülerek, Bankamız tarafından eksik bsmv hesaplandığı iddiasıyla ilgili dönemler için Vergi İnceleme Raporları düzenlenmiştir.

Bu kapsamda 2007 yılına ilişkin vergi inceleme raporu ve vergi/ceza ihbarnameleri tebliğ edilmiş olup diğer dönemlere ait raporların da tebliğ edilmesi beklenmektedir. 2007,2008,2009 ve 2010 dönemlerine ilişkin toplam cezalı vergi tarhiyatının yaklaşık 36,3 Milyon TL seviyesinde olacağı öngörülmektedir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Bankamız uygulamasının mevzuata uygun olduğu düşünülmekte olup söz konusu tarhiyatlara karşı Bankamız yasal hakları kullanılacaktır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.

 

Vergi İncelemesine İlişkin Tarhiyatları hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now