Search

Ülkemizdeki COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle Bankamız Olağan Genel Kurulu’nun iptali

Ülkemizdeki COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle Bankamız Olağan Genel Kurulu’nun iptali

2 Mart 2020 tarihli açıklamamızla, Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 2 Nisan 2020 Perşembe günü saat 10:00’da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2, 34340, Beşiktaş, İstanbul adresinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Bu kez, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar uyarınca, COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantımızın ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine ve bu hususta yapılacak işlemlerin ikmali için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

 

Ülkemizdeki COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle Bankamız Olağan Genel Kurulu’nun iptali

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now