Türkiye Finans Katılım Bankası Bonus Kredi Kartı Programına dahil oldu

Türkiye Finans Katılım Bankası Bonus Kredi Kartı Programına dahil oldu

Bankamızın çıkarılmış sermayesinin 2.100.000.000.-TL bedelli (%100 oranında) artırılarak 2.100.000.000.-TL'den 4.200.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, Bankamızın yeni sermayesi İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nca 31.07.2008 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05/08/2008 tarih 7120 sayılı gazetesinde ilan edilmiş ve 06/08/2008 tarih 7121 sayılı nüshasında düzeltme ilanı olunmuştur. Bankamız ile Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. (TFKB) arasında, Bankamız tarafından kurulan ve işletilen Bonus Kredi Kartı Programına dahil işyerleri nezdinde, TFKB kart hamillerine taksitli işlem yapılabilmesi, TFKB kart hamillerinin, harcamaları karşılığında Bonus kazanabilmeleri ve Bonuslarını, Bankamıza ait Bonus Kredi Kartı Programına dahil işyerleri nezdinde kullanabilmeleri amacıyla sözleşme imzalanmıştır.

 

Türkiye Finans Katılım Bankası Bonus Kredi Kartı Programına dahil oldu

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now