Türkiye Dışında Yerleşik Kişilere Satılmak Üzere Tahvil İhracı hk.

Türkiye Dışında Yerleşik Kişilere Satılmak Üzere Tahvil İhracı hk.

İlgide kayıtlı açıklamamız ile T. Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından, 1 yıllık dönem içerisinde Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 1.500.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili merciler nezdinde başvuru süreçlerinin başlatıldığı duyurulmuştu.

Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2011/13 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu ihraç talebinin Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştur.

 

Türkiye Dışında Yerleşik Kişilere Satılmak Üzere Tahvil İhracı hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now