Türkiye Dışında Yerleşik Kişilere Satılmak Üzere Tahvi

Türkiye Dışında Yerleşik Kişilere Satılmak Üzere Tahvi

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından 16 Ocak 2014 tarihinde alınan karar uyarınca, uygun piyasa koşullarının oluşması durumunda yurtdışında bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 6.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para tutarı veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili merciler nezdinde başvuru süreçlerinin başlatıldığı açıklanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014/3 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu ihraç talebinin Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştur. Bu kapsamda 27 Mart 2014 tarihi itibari ile 6 milyar ABD Doları karşılığı tutarında GMTN (Global Medium Term Notes) programı güncellenmiş ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirilmiştir.

Söz konusu program kapsamında potansiyel bir ihraca ilişkin olarak, Bankamızca; BBVA, Commerzbank, Deutsche Bank, ING ve Societe Generale yetkilendirilmiştir.

Türkiye Dışında Yerleşik Kişilere Satılmak Üzere Tahvil

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now