Türk Telekomünikasyon A.Ş. paylarının satışı

Türk Telekomünikasyon A.Ş. paylarının satışı

İlgi’de kayıtlı açıklama ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“TTKOM”) paylarının satışına ilişkin olarak Türkiye Varlık Fonu (“TVF”) ile, TTKOM sermayesinin %55’ini temsil eden ve LYY Telekomünikasyon A.Ş.’nin (“LYY”) sahip olduğu 192.500.000.000 adet A grubu nama yazılı payın, TVF’ye satışı amacıyla 10 Mart 2022 tarihli bir hisse devir sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalandığı duyurulmuştu.

Bu kapsamda; LYY’nin sahibi olduğu TTKOM sermayesinin %55’ine denk gelen 192.500.000.000 adet A grubu nama yazılı payların tamamının TVF’ye 1.650.000.000 USD (bir milyar altı yüz elli milyon ABD Doları) bedel karşılığı satış ve devir işlemi 31 Mart 2022 tarihinde gerçekleşmiştir.

Ayrıca Sözleşme uyarınca, TTKOM’un bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı konsolide mali tabloları esas alınarak TTKOM Genel Kurulu tarafından dağıtımına bugün karar verilen kar payı tutarından LYY’nin devrini gerçekleştirdiği %55 oranındaki hisseye karşılık gelen tutar LYY’ye ödenecektir.

İçsel Bilgilere İlişkin Özel Durum Açıklama

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now