Türk Telekomünikasyon A.Ş. paylarının satışı

Türk Telekomünikasyon A.Ş. paylarının satışı

Açıklanacak Özel Durum:

Türk Telekomünikasyon A.Ş. paylarının satışına ilişkin olarak Türkiye Varlık Fonu ile, Türk Telekomünikasyon A.Ş. sermayesinin %55’ini temsil eden ve LYY Telekomünikasyon A.Ş. nin sahip olduğu 192.500.000.000 adet A grubu nama yazılı payın, Türkiye Varlık Fonu'na satışı amacıyla görüşmelere başlanmıştır. Süreç ile ilgili kayda değer ve somut bir gelişme olması halinde, ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. paylarının satışı

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now