Tahvil ihracı Limiti Hakkında

Tahvil ihracı Limiti Hakkında

Bankamız yönetim Kurulu tarafından, Bankamızca yurtiçinde 2.000.000.000 TL (İki milyar Türk Lirası) tutara kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden banka bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi ödenecek faiz oranı da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve söz konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlük'e yetki verilmesi kararı verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

 

Tahvil ihracı Limiti Hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now