Tahsili gecikmiş alacak portföyü satışı hk

Tahsili gecikmiş alacak portföyü satışı hk

Açıklanacak Özel Durum:

Bankamızın takipteki krediler portföyünde yer alan toplam anapara bakiyesi 323.292.220,41-TL. olan; kredi kartı, bireysel destek kredisi, kredili mevduat, ticari kredi ve masraf hesabı türündeki tahsili gecikmiş alacakları, toplam 25.112.000,00- TL’na Gelecek Varlık Yönetim A.Ş. ve Efes Varlık Yönetim A.Ş.’ye satılmıştır. Bilgilerinize arz ederiz.

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

Tahsili gecikmiş alacak portföyü satışı hk

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now