Tahsili gecikmiş alacak portföyü satışı hk

Tahsili gecikmiş alacak portföyü satışı hk

Bankamızın takipteki krediler portföyünde yer alan ve toplam anapara bakiyesi 22 Kasım 2016 tarihi itibarı ile 207.030.766,73 - TL olan; kredi kartı, bireysel destek kredisi ve kredili mevduat ve masraf hesabı türündek i kredilere ilişkin tahsili gecikmiş alacakları, 14.600.000,00. - TL.’ye Güven Varlık Yönetim AŞ.’ye, 24 Kasım 2016 tarihi itibar ı ile anapara bakiyesi 203.583.441,44 - TL. olan; ticari krediler, çek hesapları, sigorta alacakları, kredi kartı, kredili mevduat ve masraf hesabı türündeki sorunlu ticari kredi alacakları, 2.500.000,00 TL.’ye Sümer Varlık Yönetim AŞ.’ye satılmıştır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Tahsili gecikmiş alacak portföyü satışı hk

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now