Tahsili gecikmiş alacak portföyü satışı hakkında

Tahsili gecikmiş alacak portföyü satışı hakkında

Bankamızın takipteki krediler portföyünde yer alan ve 15.11.2017 itibarı ile toplam anapara bakiyesi 294.057.190,49-TL. olan; kredi kartı, bireysel destek kredisi, kredili mevduat, ticari kredi alacağı, çek hesabı, sigorta alacağı ve masraf hesabı türündeki tahsili gecikmiş alacakları, toplam 17.450.000,00-TL.’ye Sümer Varlık Yönetim AŞ. ve Hayat Varlık Yönetim AŞ.’ye satılmıştır.
Bilgilerinize arz ederiz.

Tahsili gecikmiş alacak portföyü satışı hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now