Search

Tahsili gecikmiş alacak portföyü satışı hakkında

Tahsili gecikmiş alacak portföyü satışı hakkında

Bankamızın takipteki krediler portföyünde yer alan ve anapara bakiyesi 31 Mayıs 2016 tarihi itibarı ile 139.045.179,13 TL olan; kredi kartı, bireysel destek kredisi ve kredili mevduat ve masraf hesabı türündeki kredilere ilişkin tahsili gecikmiş alacakları ile 20 Mayıs 2016 tarihi itibarı ile anapara bakiyesi 92.641.397,04 TL. olan; ticari krediler, çek hesapları, kredi kartı, kredili mevduat ve masraf hesabı türündeki sorunlu ticari kredi alacakları, toplam 17.850.000,00 TL’ye Turkasset Varlık Yönetim AŞ.’ye satılmıştır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Tahsili gecikmiş alacak portföyü satışı hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now