Tahsili Gecikmiş Alacak Satışı hk

Tahsili Gecikmiş Alacak Satışı hk

Bankamızın takipteki krediler portföyünde yer alan toplam anapara bakiyesi 139.880.230,00 TL olan; kredi kartı, bireysel destek kredisi ve kredili mevduat hesabı türündeki kredilere ilişkin tahsili gecikmiş alacaklar, iki portföy halinde;

i. 69.925.529,00 TL. tahsili gecikmiş alacaklardan oluşan portföy, 12.401.123,00 TL. bedel karşılığında RCT Varlık Yönetim AŞ.’ye,
ii. 69.954.701,00 TL. tahsili gecikmiş alacaklardan oluşan portföy, 11.911.456,00 TL. bedel karşılığında Final Varlık Yönetim AŞ.’ye
satılmıştır.

 

Tahsili Gecikmiş Alacak Satışı hk

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now