TRSGRAN81714 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası

TRSGRAN81714 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Ocak 2016  tarihli onayına istinaden, Bankamızca 23-24 Ağustos 2016  tarihinde talep toplama  ile  25 Ağustos 2016   tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 368 gün vadeli, TRSGRAN81714 ISIN kodlu, 742.474.276 TL nominal değerli iskontolu  tahvilin bugün (28.08.2017) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2015
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TL
Tutar 12.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Tahvil
Vadesi 28.08.2017
Vade (Gün Sayısı) 368
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRSGRAN81714
Satışı Gerçekleştirilen Norminal Tutar 742.474.276
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.08.2017
Yatırımcı Hesaplarına Ödeme Tarihi 28.08.2017
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

TRSGRAN81714 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now