TRSGRAN61716 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası

TRSGRAN61716 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11 Ağustos 2015 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 9-10 Haziran  2016 tarihinde talep toplama ile 13 Haziran  2016  tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 371 gün vadeli, TRSGRAN61716 ISIN kodlu,  419.808.574TL nominal değerli iskontolu tahvilin bugün (19.06.2017) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.04.2015
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 6.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcı
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 19.06.2017
Vade (Gün Sayısı) 371
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcı
ISIN Kodu TRSGRAN61716
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 419.808.574
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.06.2017
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.06.2017
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

TRSGRAN61716 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now