TRSGRAN11729 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası

TRSGRAN11729 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Ocak 2016 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 12-13-14 Ocak 2016 tarihlerinde talep toplama ile 15 Ocak 2016 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 370 gün vadeli, TRSGRAN11729 ISIN kodlu, TL 284.235.403 nominal değerli iskontolu tahvilin bugün (19.01.2017) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

TRSGRAN11729 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now