Search

TRFGRANE1771 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası

TRFGRANE1771 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Mart 2017 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 17 Ağustos 2017  tarihinde  talep toplama ile  18 Ağustos  2017  tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 73 gün vadeli, TRFGRANE1771 ISIN kodlu, 534.546.174 TRY nominal değerli bononun bugün (30.10.2017) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

TRFGRANE1771 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now