Search

TRFGRANE1722 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası

TRFGRANE1722 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Mart 2017 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 9 Ağustos 2017  tarihinde  talep toplama ile  10 Ağustos  2017  tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 81 gün vadeli, TRFGRANE1722 ISIN kodlu, 400.384.620 TRY nominal değerli bononun bugün (30.10.2017) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

TRFGRANE1722 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now