TR0GRAN00HE1 ISIN Kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İtfası Hakkında

TR0GRAN00HE1 ISIN Kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İtfası Hakkında

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Mart 2017 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 21 Ağustos 2017 tarihinde talep toplama ile 22 Ağustos 2017 tarihinde nitelikli yatırımcıya satış ile ihracı gerçekleştirilen 63 gün vadeli, TR0GRAN00HE1 ISIN kodlu, 39.225.313 TRY nominal değerli yapılandırılmış borçlanma aracı bugün (24.10.2017) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

TR0GRAN00HE1 ISIN Kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İtfası Hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now