TR0GRAN00GV7 ISIN Kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İtfası

TR0GRAN00GV7 ISIN Kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İtfası

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Mart 2017 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 10 Ağustos 2017 tarihinde talep toplama ile 11 Ağustos 2017 tarihinde nitelikli yatırımcıya satış ile ihracı gerçekleştirilen 95 gün vadeli, TR0GRAN00GV7 ISIN kodlu, 30.000.000 TRY nominal değerli yapılandırılmış borçlanma aracı bugün (14.11.2017) itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

TR0GRAN00GV7 ISIN Kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İtfası

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now